Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 30.05.2019 g.12:00 - 01.06.2019
Added on: 26.03.2019

Pragmatyczne, artystyczne, kulturowe i społeczne aspekty współczesnej i dawnej polszczyzny. Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku, literaturze, sztuce

Type of the event:
Conference

W dniach 30.05-01.06. 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie odbędzie się pierwsza  z cyklu interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa o wspólnym tytule: Pragmatyczne, artystyczne, kulturowe i społeczne aspekty współczesnej i dawnej polszczyzny.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30.05-01.06. 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie odbędzie się pierwsza  z cyklu interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa o wspólnym tytule: Pragmatyczne, artystyczne, kulturowe i społeczne aspekty współczesnej i dawnej polszczyzny. W tym roku ze szczególnym zwróceniem uwagi na Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku, literaturze, sztuce.

W kręgu poruszanych problemów proponujemy następujące zagadnienia:

- kreacja ciała ludzkiego (jego części) w literaturze, sztuce dawniej i/a dziś,

- zdrowie, choroba jako istotne aspekty kreacji człowieka (np. deficyty fizyczne, umysłowe, zaburzenia mowy…),

- wydzieliny, wydaliny ludzkiego ciała (krew, łzy),

- etapy życia ludzkiego (starość/młodość, dojrzewanie, dzieciństwo); życie : śmierć,

- człowiek i jego potrzeby biologiczne (np. erotyka, preferencje seksualne, jedzenie…),

- piękno i brzydota w przedstawianiu, opisie człowieka (idealizacja, turpizm),

  • zjawiska morfologiczno-składniowe i leksykalne w języku a przemiany kulturowe, obyczajowe, społeczne, polityczne związane z płcią na przestrzeni wieków i współcześnie;

- człowiek jako część przyrody,

- cielesność w tekstach kultury.

Chcemy, by konferencja była okazją do zaprezentowania różnych analiz badawczych, spostrzeżeń i refleksji oraz stworzyła warunki do dyskusji nad przedstawianymi zagadnieniami.

Z wyrazami szacunku

Leonarda Mariak  - kierownik naukowy konferencji

Małgorzata Kawińska-Pniak - sekretarz

Information

Address:
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie)
Download:

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.