Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.04.2023 g.14:30 - 14.04.2023
Added on: 13.04.2023

Prof. dr hab. Marek Ruszkowski (UJK): O pewnym ukrytym mechanizmie ekonomii językowej – prawo Menzeratha

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors, Others

MIĘDZYWYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DO BADAŃ NAD OSOBLIWOŚCIĄ CZŁOWIEKA

 

Serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Ustawicznej Interdyscyplinarnej Konferencji dla Studentów, Doktorantów i Pracowników Naukowych im. Profesora Andrzeja Wiercińskiego.

Sesja odbędzie się w dniu 14.04.2023 r. (piątek), początek – godz. 14.30 (posiedzenie hybrydowe).

Stacjonarne zebranie odbędzie się w Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kchanowskiego (Wydział Humanistyczny), Kielce

 

ul. Uniwersytecka 17, s. 223.

 

 

Link do połączenia zdalnego:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5pUAwIUVgaMroAUHPIKUeIXFAMBb3HSbTy1H8ray6SE1%40thread.tacv2/1680774200631?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%227a2fd22a-6bea-4d30-b8b4-81a0c0308408%22%7d

Information

Address:
Ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
Published by:
Added on:
13 April 2023; 09:50 (Magdalena Płusa)
Edited on:
13 April 2023; 09:50 (Magdalena Płusa)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.