Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.06.2020 - 15.06.2020
Added on: 20.11.2019

"Prometej" 50 lat później

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Others

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, Towarzystwo Studiów Dziennikarskich w Rzeszowie zapraszają na konferencję popularno-naukową z okazji 50. rocznicy ukazania się pierwszego numeru miesięcznika „Prometej”.


„Prometej” 50 lat później
Rzeszów, 15 czerwca 2020 roku
(nowy termin)
Uniwersytet Rzeszowski, budynek A0, ul. Pigonia 1


Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają badaczy, studentów, dziennikarzy, współpracowników i sympatyków „Prometeja”. Organizatorzy proponują skupienie się na następujących, przykładowych kwestiach:

  • "Prometej” w regionalnym i krajowym systemie medialnym lat 70. XX wieku;
  • „Prometej” jako projekt modernizacyjny;
  • Role społeczne dziennikarzy i sympatyków „Prometeja”;
  • Wartości wskazywane w publikacjach „Prometeja”;
  • Gatunki dziennikarskie i język publikacji „Prometeja”.

Zgłoszenia do udziału sesjach naukowych konferencji wraz ze streszczeniem referatu (150-200 słów) przyjmuje do 31 stycznia 2020 roku dr hab. prof. UR Wojciech Furman pod adresem: wojciech.furman@ur.edu.pl. Zgłoszenia do udziału w sesji popularnej przyjmowane są pod tym samym adresem i w tym samym terminie. Informacja zwrotna dla autorów zaakceptowanych zgłoszeń zostanie przesłana do 20 lutego 2019 roku. Koszt udziału w konferencji wynosi 60 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na catering. Dodatkowo udział w kolacji podczas okolicznościowego spotkaniaw Hotelu Prezydenckim kosztuje 60 zł od osoby. Należność tę (60 lub 120 zł) należy do 29 lutego 2020 roku wpłacić na konto:

Towarzystwo Studiów Dziennikarskie
al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów
97 1240 4751 1111 0000 5513 3359 z dopiskiem "Prometej” wraz nazwiskiem uczestnika konferencji.

Organizatorzy proponują zakwaterowanie w Hotelu Prezydenckim położonym blisko miejsca konferencji i oferującym przystępne ceny. Rezerwacji należy dokonać samodzielnie pod adresem http://www.hoteleprezydenckie.pl/rezerwacje Hotel (A) i miejsce konferencji (B) widać na mapce https://drive.google.com/open?id=1scCb6QFRUuUIPx1H17cl1PvceJIc58Vh&usp=shari

Organizatorzy przewidują wydanie okolicznościowej publikacji nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tekst referatu przeznaczony do publikacji i przesłany do 30 kwietnia 2020 roku na adres wojciech.furman@ur.edu.pl nie może przekraczać objętości 30 tys. znaków ze spacjami. Warunkiem publikacji jest przedstawienie referatu podczas konferencji oraz dwie pozytywne recenzje. Wymogi redakcyjne dostępne są pod następującym adresem http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/Zasady_przygotowania_tekstow_do_druku.pdf

W tym samym terminie 30 kwietnia 2020 roku i pod tym samym adresem organizatorzy oczekują na teksty tych uczestników sesji popularnej,  którzy zechcą podzielić się swymi wspomnieniami. W tych przypadkach objętość tekstu nie powinna przekraczać 6 stron normalnego maszynopisu, czyli około 15 tys. znaków ze spacjami. Zachęcamy też do przesyłania skanów zdjęć, które mogłyby zostać przedstawione podczas konferencji w postaci zestawu slajdów.


Komitet honorowy konferencji
Red. Józef Węgrzyn Założyciel i twórca Media Corporation, założyciel i pierwszy redaktor naczelny „Prometeja”
Prof. dr hab. Sylwester Czopek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dr hab. prof. UR Janusz Pasterski Dyrektor Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR

Komitet organizacyjny konferencji
Dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg Kierownik Zakładu Kultury Mediów w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR
Dr hab. prof. UR Wojciech Furman Prezes Zarządu Towarzystwa Studiów Dziennikarskich w Rzeszowie
Dr Jan Wolski Adiunkt w Zakładzie Kultury Mediów UR
Dr Krystyna Gielarek-Gorczyca Adiunkt w Zakładzie Kultury Mediów UR

Information

Address:
Uniwersytet Rzeszowski, budynek A0, ul. Pigonia 1
Application deadline for speakers:
31.01.2020 12:00
Application deadline for participants:
31.01.2020
Fee:
60 zł
Published by:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.