Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.05.2019 g.09:00 - 23.05.2019 g.17:00
Added on: 03.02.2019

Sacro-pop. Wyrażanie świętości w kulturze masowej

Type of the event:
Conference
City or town:
Ustka
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku oraz społeczność doktorantów i studentów Koła Naukowego Polonistów organizuje pod patronatem honorowym J. M. Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. prof. AP Zbigniewa Osadowskiego ogólnopolską konferencję naukową: Sacro-pop. Wyrażanie świętości w kulturze masowej

„Sacro-pop” to prowokacyjne wywołanie obecności metafizyki oraz duchowości w kulturze współczesnej. Dzisiejsza rzeczywistość, choć zsekularyzowana, niejednoznaczna i polifoniczna w podejściu do różnych systemów duchowości, stale odwołuje się do sacrum. Bez względu na to, czy zajmujemy się różnymi tradycjami chrześcijaństwa, religii Dalekiego Wschodu czy nurtami duchowości Nowego Wieku, ciągle pojawia się pytanie, jak o świętości mówić/pisać w dzisiejszej sytuacji mentalnej świata.

Wyłaniają się zatem przed nami pytania: Jak dzisiaj atrakcyjnie pisać o Bogu/bogach/Absolucie? Jak trafnie przekazać doświadczenie świętości wśród zjawisk post-prawdy? Jak w nadmiarze informacyjnym odnaleźć miejsce na wygłoszenie światopoglądu religijnego? Czy występują szczególnego typu skuteczne techniki głoszenia religijności i sacrum? Czy dzisiejsze religie muszą używać internetu, telewizji, radia albo sceny muzycznej? Jakie gatunki literatury są wciąż produktywne w wyrażaniu świętości? Jak poradzić sobie z komercyjnym i medialnym wymiarem religijności (przemiany w liturgii, forma artystyczna dewocjonaliów, ekonomiczny aspekt ruchu pielgrzymkowego)?

Wywołane powyżej kwestie zachęcają do interdyscyplinarnego spotkania seminaryjnego, organizowanego w dniach 22-23 maja 2019 r. w Ustce, podczas których badacze literatury, religii czy języka mogą przedstawić swoje rozumienie hasła „Sacro-pop”. Najbardziej nas interesuje rozpatrzenie problematyki w obrębie literaturoznawstwa, przyporządkowanego do tradycji polskiej, ale jesteśmy także otwarci na analizę zjawisk pozapolskich. Na naszej konferencji pragniemy zgromadzić badaczy z różnych ośrodków akademickich w Polsce - tak doświadczonych, jak i młodych pracowników nauki - aby zinterpretować zagadnienia istniejące na styku różnych dziedzin aktywności człowieka.

Na zgłoszenia tematów wraz z krótkimi streszczeniami czekamy do końca lutego 2019 roku pod adresem: Zuzanna Szwedek-Kwiecińska zuzia.szwedek@gmail.com lub Daniel Kalinowski danielkalinowski@op.pl. Przewidujemy wydanie rozszerzonych wersji wystąpień konferencyjnych w recenzowanej monografii zbiorowej lub punktowanym czasopiśmie w 2020 roku. Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN. Dla doktorantów 250 PLN.

Ukłony znad Bałtyku…

 

Organizatorzy:

mgr Zuzanna Szwedek – sekretarz konferencji

dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski – opieka merytoryczna

Information

Address:
ul. Arciszewskiego 22 a
Application deadline for speakers:
28.02.2019
Fee:
400 zł, doktoranci 250 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.