Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.04.2017 - 21.04.2017
Added on: 16.10.2017

Ślepy los, traf, przypadek

Type of the event:
Conference
Organisers:
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

PROGRAM KONFERENCJI

Pokrzywna, 19-21 kwietnia 2017 r.

Środa, 19 kwietnia 2017, godz. 15.00-16.40

 1. Jerzy S. Wasilewski, Serendipity – szczęście badacza
 2. Ireneusz Jeziorski, „Najlepiej jest się nie urodzić” – przestrzenie losu
 3. Franciszek Rosiński, Przypadek, los i wolna wola w życiu człowieka

Środa, 19 kwietnia 2017, godz. 17.00-18.40

 1. Małgorzata Stochmal, Ryzyko jako siła sprawcza przekształceń przestrzeni społecznej
 2. Tadeusz Chrobak, Matryce ludzkiego losu
 3. Daniel Pietrek, Ślepy los, traf, przypadek a strategie auto(r)biograficzne na wybranych przykładach literackich

Czwartek, 20 kwietnia 2017, godz. 10.00-11.40

 1. Jacek Grębowiec, „Przypadek? Nie sądzę”. O zawrotnej karierze pewnej retorycznej figury
 2. Izabela Pakuła, Twórczość a życie – wątki losu i przeznaczenia u Tiziano Terzaniego
 3. Arkadiusz Lewicki, Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego i jego naśladownictwa

Czwartek, 20 kwietnia 2017, godz. 12.00-13.40

 1. Mateusz Kowalski, Ten sweter nie jest po prostu niebieski jest modry. Czy w modzie jest miejsce na przypadek?
 2. Marta Wójcicka, Pech ślubny (analiza forów internetowych)
 3. Pamela Szczerbik-Chudy, (Nie)przypadkowe związki. O fenomenie portali randkowych

Czwartek, 20 kwietnia 2017, godz. 15.00-16.40

 1. Monika Rychlica, Szczęśliwa histeryczka? Przypadek Berthy Pappenheim
 2. Mateusz Dąsal,  „Cudowne uzdrowienie” – czyli jak zoperacjonalizować „łut szczęścia”
 3. Antoni Leśniak, On/Ona/Ono – przypadek, błąd czy chichot Pana Boga. Osoby transseksualne szukają odpowiedzi 

Czwartek, 20 kwietnia 2017, godz. 17.00-18.40

 1. Urszula Sawicka, Los i magia – determinanty działania baśniowych postaci
 2. Piotr Czerkawski, W poszukiwaniu zielonego promienia. Rola przypadku w filmach Erica Rohmera
 3. Paweł Maciąg, Szczęśliwe i fatalne przypadki w życiu i twórczości artystów

Piątek, 21 kwietnia 2017 godz., 10.00-11.40

 1. Łukasz Sasuła, Element losowy w narracji gier
 2. Wojciech Miron, Przypadek w polskim systemie prawnym
 3. Grzegorz Wiktorowski, Przypadek, ślepy traf w modelach uzdrowienia we współczesnym pentekostalizmie w kontekście stosunku do przesądu jako przejawu mentalności magicznej
 4. Paweł Bernacki, Przypadek w książce, książka z przypadku

Piątek, 21 kwietnia 2017 godz., 12.00-13.40

 1. Anna Kaczmarek-Wiśniewska Na drugim biegunie naturalistycznego determinizmu: przypadek w nowelach Guy de Maupassanta
 2. Elżbieta Porada, Fatum urodzenia jako determinant kształtowania tożsamości dziecka w „Życiu przed sobą” Emile’a Ajara
 3. Łukasz Duraj, Księżniczka, królowa i księżna wdowa – o szczęściu i nieszczęściu w życiu Katarzyny Aragońskiej

 

ZAPROSZENIE

Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego organizuje kolejną konferencję w ramach serii „Stromata Anthropologica” pod hasłem Ślepy los, traf, przypadek, która odbędzie się 19-21.04.2017 r. w Pokrzywnej koło Głuchołaz.

***

Od wielu lat spotykamy się i wspólnie rozmawiamy w gronie badaczy różnych dyscyplin humanistycznych o konkretnych funkcjonujących w kulturze znakach, symbolach, motywach, przedstawieniach, zjawiskach. Mówiliśmy już o zwierzętach, jedzeniu, ciele, chorobie, etykiecie, spisku, rozkoszy, brudzie, głodzie, konfliktach i zatargach, a nawet o głupocie. W efekcie każdego spotkania powstaje kolejny tom serii „Stromata Anthropologica”. Tym razem chciałabym zaproponować temat:

Ślepy los, traf, przypadek

I temat nie jest wcale (wbrew tytułowi konferencji) przypadkowy. Spotykamy się bowiem po raz 13 (słownie: trzynasty) i, jak wszystkim wiadomo, z liczbą tą raczej nie mamy pozytywnych skojarzeń. Często uważa się ją za pechową, kojarzymy z katastrofą, zdradą, złą wróżbą. Wierzymy, że trzynastego w piątek tylko złe rzeczy mogą nam się przytrafić, nasze decyzje skazane są na porażkę, bo los i tak sprowadzi na nas niepowodzenie i sprawi, że tylko nieszczęśliwe przypadki nas w tym dniu dotkną. Jestem przekonana, że w przypadku kolejnej, trzynastej właśnie konferencji z serii „Stromata Anthropologica”, będzie inaczej: tematy zaproponowane przez Państwa wcale nie będą przypadkowe, a dyskusje jak najbardziej owocne, nieszczęśliwe przypadki zaś będą w dniach konferencyjnych omijać Pokrzywną, do której serdecznie zapraszam. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby się podzielić swymi przemyśleniami, spostrzeżeniami, opiniami na temat ślepego losu, zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście to przypadek lub splot różnych zdarzeń od nas niezależnych decyduje o tym, co nas spotyka, wskazać przykłady dziwnych zbiegów okoliczności w historii, życiu codziennym, folklorze, literaturze etc. Czy przypadek, często zupełnie błahe zdarzenie, o którym niemal od razu zapominamy, może mieć wpływ na ludzkie życie, dokonane wybory, podjęte decyzje. Czy jesteśmy jedynie marionetkami, dla których los został odgórnie ustalony i bez względu na nasze starania i tak się dokona? A może spotka nas szczęśliwy traf i zdobędziemy dużo więcej niż liczyliśmy, o czym marzyliśmy?

Do udziału w konferencji, która ma z założenia interdyscyplinarny charakter, zapraszam: historyków, historyków kultury, kulturoznawców, etnologów i antropologów, filozofów, filologów i wszystkich tych, którzy mieliby ochotę podzielić się swą wiedzą na zaproponowany temat.

Konferencja, jak zwykle, odbędzie się wiosną w Pokrzywnej k. Opola w dniach 19-21 kwietnia 2017 r. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (dla referentów, których teksty zostaną opublikowane w kolejnym tomie serii „Stromata Anthropologica”) oraz 100 zł (dla osób, które chcą wziąć udział w konferencji w roli słuchacza i uczestnika dyskusji) i pokrywa koszty: organizacyjne, związane z drukiem materiałów pokonferencyjnych, uroczystego bankietu. Koszty noclegów i wyżywienia uczestnicy pokrywają samodzielnie i wynoszą one 80 zł za dobę. Po potwierdzeniu przez Panią/Pana udziału wraz z propozycją tematu wystąpienia prześlę oficjalne zaproszenie z programem i szczegółowymi informacjami.

Bardzo proszę o wypełnienie karty  zgłoszenia  uczestnictwa i przesłanie jej do 24.02.2017 r. na adres: stromata@uni.opole.pl

lub drogą tradycyjną:

dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk

Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki                          

Uniwersytet Opolski                                                            

pl. Kopernika 11

45-040 Opole

tel. 077 5416012; 603498342

UWAGI:

 1. Za opublikowanie artykułu w tomie z serii „Stromata Anhropologica” autor otrzymuje 5 pkt
 2. Każdy kolejny tom serii „Stromata Anthropologica” ukazuje się jeszcze przed kolejną konferencją, a więc najpóźniej do końca marca następnego roku. Wydanie 13. tomu nastąpi więc nie później niż w marcu 2018 r.

Information

Address:
Pokrzywna
Application deadline for speakers:
24.02.2017 00:00
Fee:
300

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.