Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 09.03.2018
Added on: 11.02.2018

Słowianie, my lubimy.... kobiety

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Koło Naukowe Slawistów przy Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, która odbędzie się 9 ​​marca​​ 2018 ​​roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Fredry 10).

Do udziału w konferencji z cyklu „Słowianie, my lubim…” zapraszamy studentów/studentki i doktorantów/doktorantki, którzy chcieliby przedstawić efekty własnych studiów, badań, zainteresowań i pasji związanych z krajami słowiańskimi.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń skupiających się na wizerunku kobiet oraz ich funkcjonowaniu na różnych płaszczyznach, m.in. językowej, kulturowej, naukowej, historycznej czy społecznej. Pragniemy, aby nasza konferencja miała charakter interdyscyplinarny, stanowiąc okazję do spotkania zarówno filologów (językoznawców, literaturoznawców), jak i badaczy/badaczek zajmujących się kulturą, antropologią, socjologią, historią, religioznawstwem czy politologią. 

Zamysłem organizatorów jest ukazanie relacji pomiędzy płcią, językiem, nauką, sztuką i literaturą. Interesować nas będzie także problematyka związana z funkcjonowaniem kobiet w społeczeństwie oraz ich miejsce w/wobec tradycji w słowiańskim obszarze kulturowym. W centrum zainteresowania organizatorów znajdują się wszelkie aspekty związane z kobiecością, a jako główne zakresy badawcze proponujemy następujące pola:

  • nauka, sztuka i kultura (kobiecy kanon/kobiety w kanonie; słowiański dyskurs feministyczny; feministyczna teatrologia; konstrukcje płci, cielesności i kobiecości w sztuce i kulturze, kobieca linia tradycji);
  • język (kobiety w języku, język kobiet, asymetrie rodzajowo-płciowe w języku; seksizm językowy; luki leksykalne);
  • społeczeństwo (funkcjonowanie kobiet w przestrzeni publicznej; tradycja myśli feministycznej i działalność organizacji kobiecych; sytuacja kobiet w kulturze współczesnej i społeczeństwie; prototypowe i stereotypowe pojmowanie płci);
  • tradycja i historia (antropologia; etnografia; kobiety w historiografii i historiografia wobec kobiet; wizerunek kobiety w tekstach folklorystycznych, herstorie).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty można wygłaszać we wszystkich językach słowiańskich oraz po angielsku. Wszyscy uczestnicy/uczestniczki, którzy/które wygłoszą referaty, otrzymają pakiet konferencyjny, a ich prace znajdą się w wydanej po spotkaniu, recenzowanej publikacji. Przewidziane są przerwy z poczęstunkiem oraz obiad dla każdego uczestnika/uczestniczki.

Zgłoszenia na konferencję należy nadsyłać do 21 stycznia 2018 r. na adres kobiety2018@gmail.com ​lub wypełnić formularz zgłoszeniowy ​znajdujący się na stronie knsuam.amu.edu.pl/zgloszenie​. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, stopień naukowy (bez stopnia/lic./mgr), afiliację, temat referatu oraz jego abstrakt (600-1000 znaków ze spacjami). Do 11 lutego 2018 r. otrzymają Państwo informację zwrotną o przyjęciu do udziału w konferencji.

Opiekunowie naukowi: prof. UAM dr hab. Magdalena Koch, dr Patryk Borowiak
Organizatorzy: Koło Naukowe Slawistów UAM
Sekretarz: Karolina Urbańska

Wszelkie informacje i pytania prosimy kierować na adres kobiety2018@gmail.com.
Treść zaproszenia i informacje dodatkowe dostępne są na stronie knsuam.amu.edu.pl/kobiety

Information

Address:
Poznań, (ul. Fredry 10
Added on:
11 February 2018; 22:12 (Sylwia Pikula)
Edited on:
14 March 2018; 20:36 (Olga )

See also

11.01.2019

Sny kobiet, sny o kobietach - od romantyzmu do Młodej Polski

Koło Naukowe Młodej Polski i Modernizmu UJ i Koło Naukowe Romantyzmu UJ działające przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Sny kobiet, sny o kobietach – od romantyzmu do Młodej Polski”, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2019 r.  

15.05.2016

Kobieta w oczach kobiet. Płeć – literatura – język

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić na I Międzynarodową konferencję naukową pt. "Kobieta w oczach kobiet. Płeć – literatura – język", która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2016 roku w Warszawie.

04.04.2018

Społeczeństwo a płeć – problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych oraz Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Społeczeństwo a płeć. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i refleksji naukowców, badaczy, a także praktyków z różnych dziedzin nauki i obszarów życia społecznego zajmujących się kulturowymi koncepcjami płci oraz ich wpływem na funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.

31.03.2021

Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki

Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, Zespół Badań Regionalnych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Urząd Miejski w Białymstoku i Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Literackie Podlasie kobiet - autorki, bohaterki, czytelniczki. Konferencja odbywa się w ramach obchodów 30-lecia Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego 13 września 2021 r. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.