Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 11.10.2018 - 12.10.2018
Added on: 04.04.2018

Społeczeństwo a płeć – problemy, wyzwania, perspektywy badawcze

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź

Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych oraz Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Społeczeństwo a płeć. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i refleksji naukowców, badaczy, a także praktyków z różnych dziedzin nauki i obszarów życia społecznego zajmujących się kulturowymi koncepcjami płci oraz ich wpływem na funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.

Konferencja dedykowana jest Pani Profesor Ewie Malinowskiej, obchodzącej jubileusz 47-lecia pracy naukowej i dydaktycznej. Planowana jest w związku z tym sesja poświęcona problemom naukowym, które stanowią przedmiot teoretycznych i empirycznych zainteresowań Jubilatki, są to m.in.: podejście genderowe w badaniach społecznych, zjawiska genderyzacji życia społecznego w społeczeństwie patriarchalnym oraz feminizm i ruch kobiet.

Proponuje się podjęcie dyskusji nad następującymi zagadnieniami:

 • Socjalizacja płciowa;
 • Przemiany ról kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego;
 • Płeć kulturowa a wygląd i ciało;
 • Płeć kulturowa a zdrowie i sport;
 • Płeć kulturowa i seksualność;
 • Płeć kulturowa a gospodarka;
 • Płeć kulturowa a polityka;
 • Płeć kulturowa a religia;
 • Równość i nierówności płci;
 • Gender w edukacji;
 • Genderowe ruchy społeczne;
 • Gender w badaniach społecznych.

Termin nadsyłania abstraktów wystąpień upływa 30 maja 2018 roku. Konferencja będzie odbywała się w języku polskim i angielskim.  Zgłoszenie na konferencję w postaci wypełnionego formularza (w załączniku, należy wypełnić w języku, w którym wygłaszany będzie referat) można przesłać na adres: socgender@uni.lodz.pl

Information

Application deadline for speakers:
30.05.2018
Fee:
450 zł
Added on:
4 April 2018; 22:19 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
4 April 2018; 22:19 (Piotr Bordzoł)

See also

15.05.2016

Kobieta w oczach kobiet. Płeć – literatura – język

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić na I Międzynarodową konferencję naukową pt. "Kobieta w oczach kobiet. Płeć – literatura – język", która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2016 roku w Warszawie.

11.02.2018

Słowianie, my lubimy.... kobiety

Koło Naukowe Slawistów przy Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, która odbędzie się 9 ​​marca​​ 2018 ​​roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Fredry 10).

13.04.2017

Płeć awangardy / ogólnopolska konferencja naukowa

Temat konferencji jest zaproszeniem do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji nad niemal nieobecnym na gruncie polskiej humanistyki zagadnieniem relacji płci i awangardy. Pytając o „płeć awangardy”, chcemy zastanowić się, na ile praktyki awangardowe umożliwiają reinwencję takich instytucji pojęciowych jak „kobieta” i „mężczyzna”, a na ile – przechowują i utrwalają tradycyjny model urządzenia płci. Perspektywa ta nie ogranicza się jednak do obecności czy raczej, zwłaszcza w polskiej literaturze i sztuce, nieobecności „kobiecej awangardy” i zadania pytania o powody niewielkiej aktywności kobiet jako autorek eksperymentatorskich gestów. Równie interesujące są dla nas awangardowe konstrukty kobiecości i męskości, jakie obserwować możemy w literaturze i sztukach plastycznych, a może zwłaszcza w awangardowych manifestach i innych wypowiedziach o charakterze metaartystycznym. Podjęcie tematu „płci awangardy” skłania również do prześledzenia w tej perspektywie założeń teoretycznych i filozoficznych dyskursów, zarówno tych należących do historii zachodniej myśli feministycznej, jak i tych rozwijających rozmaite teorie (neo)awangardy.

28.06.2017

Płeć, pokolenia, komunizm w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej: koncepcje, dyskursy, praktyki

Międzynarodowa konferencja naukowa "Płeć, pokolenia, komunizm w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej: koncepcje, dyskursy, praktyki"

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.