Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.05.2016 g.11:00 - 19.05.2016
Added on: 04.05.2016

Sposoby użycia przeszłości w kulturze religijnej i edukacji. Spotkania zespołu autorów monografii w ramach projektu badawczego "Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski"

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Seminaria są zebraniami podzespołu badawczego przygotowującego mediewistyczną monografię "Sposoby użycia przeszłości w kulturze religijnej i edukacji". Jest ona częścią projektu NPRH "Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski" (kier. prof. Jacek Banaszkiewicz, IH PAN).
Badania analityczne podzespołu wychodzą od przeszukiwania źródeł biblijnych, liturgicznych (zwłaszcza brewiarzowych), homiletycznych, hagiografii w celu zestawienia przypadków zastosowania w nich motywów przeszłościowych (historia Izraela, cesarstwa rzymskiego, wczesnego i średniowiecznego chrześcijaństwa, szczególnie dzieje rodzime).
Synteza zbierze korpus motywów historycznych spotykanych w sferze kultury religijnej i intelektualnej oraz wyznaczy funkcjonalne typy ich zastosowań. Interpretacje umieszczą opisywane działania poznawcze w ramach średniowiecznego procesu cywilizacji. 
 
Kolejne spotkania odbędą się 19 maja i 30 czerwca w Pałacu Staszica w sali 240 (nowej siedzibie Pracowni Literatury Średniowiecza).
 

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.