Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.09.2018 - 16.09.2018
Added on: 15.06.2018

Stare szkoły vs. nowe mody. Teorie i metody współczesnej humanistyki

Type of the event:
Conference
City or town:
Toruń

Stowarzyszenie Instytut Badań nad Dyskursami ma zaszczyt zaprosić pracowników naukowych, doktorantów, studentów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Stare szkoły vs. nowe mody. Teorie i metody współczesnej humanistyki", która odbędzie się w Toruniu w dniach 15-16 września 2018 roku.

W ostatnich latach podjęto już wiele prób diagnozy współczesnej humanistyki. Niewiele jednak mówi się o tym, co zawdzięcza ona teoriom i metodom wypracowanym przede wszystkim w XX wieku (choć i w wiekach wcześniejszych), uznawanym już dziś często za anachroniczne, oldskulowe. Tymczasem „zwroty”, „post-” czy „trans-” teorie, tak licznie dziś ogłaszane, nie wzięły się przecież znikąd, a zostały wypracowane na gruncie wcześniejszych słowników teoretycznych.

W 2001 roku Janusz Sławiński pytał: „Co nam zostało ze strukturalizmu?”. Po niemal dwudziestu latach pragniemy powrócić do tego pytania, jednocześnie rozszerzając jego zakres: co nam zostało ze strukturalizmu, z formalizmu, z fenomenologii, z psychoanalizy...? W końcu może i nadszedł czas zapytać: co nam zostało z poststrukturalizmu, posthumanizmu, zwrotu afektywnego, kulturowej teorii literatury...?

Mamy nadzieję, że podczas obrad będziemy mieli okazję wspólnie zastanowić się nad tymi pytaniami. Pragniemy bowiem, aby referaty oscylowały w granicach niniejszych obszarów tematycznych:

  • dziedzictwo teoretyczno-metodologiczne współczesnej humanistyki,
  • humanistyka zwrotów, odwrotów i powrotów?,
  • „post-”, „neo-”, „inter-”, „trans-” teorie,
  • współczesne „rewolucje” naukowe,
  • „zwroty” i POSTulaty – teorie, metody, słowniki teoretyczne, dyskursy...?,
  • status współczesnej humanistyki,
  • humanistyka polska a humanistyka światowa,
  • „tematy modne” współczesnej humanistyki.

Powyższe zagadnienia to tylko sugestie – listę tę można poszerzyć o tematy autorskie.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł dla osób, które mają zamiar złożyć swoje referaty w formie artykułów do publikacji pokonferencyjnej, oraz 200 zł dla osób, które nie mają takiego zamiaru. Podstawowa opłata konferencyjna obejmuje: obiad, bufet kawowy podczas przerw i pakiet konferencyjny. Dodatkowa opłata konferencyjna obejmuje koszty recenzji, opracowania publikacji i jej druku; w wypadku niezakwalifikowania tekstu do druku (negatywna recenzja, niezastosowanie się autora do wytycznych redakcyjnych, niepodpisania umowy wydawniczej przez autora itd.) nie podlega ona zwrotowi.

Abstrakty – w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego – prosimy przesyłać do 31 lipca 2018 roku drogą mailową na adres: stareszkolynowemody@gmail.com.

Recenzowana publikacja pokonferencyjna ukaże się w roku 2019.

RADA NAUKOWA
dr hab. Magdalena RABIZO-BIREK, prof. UR
dr hab. Jan POTKAŃSKI, prof. UW
dr hab. Tomasz CIEŚLAK, prof. UŁ
dr Tomasz DALASIŃSKI (IBD)

KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Klaudia MUCA
mgr Aleksandra SZWAGRZYK-DALASIŃSKA
lic. Jakub OSIŃSKI

(informacja Organizatorów)

Information

Application deadline for speakers:
31.07.2018
Application deadline for participants:
31.07.2018
Fee:
200-300 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.