Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.03.2022 g.14:00 - 14.03.2022
Added on: 13.03.2022

Świętokrzyskie Dyktando Akademickie

Type of the event:
Competition
City or town:
Kielce

XXX JUBILEUSZOWY TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

(14 –19 marca 2022 r.)

Motyw przewodni projektu: Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie.

Główna idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych) możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Spotkania te organizowane są przez szkoły, instytucje edukacji, kultury i nauki. Ich wartością jest wielka różnorodność form podejmowanych aktywności. Są to: konkursy, zabawy, turnieje, slamy, spotkania z autorytetami, warsztaty, wystawy, spektakle, wykłady, recitale i koncerty, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji.

Tegoroczna idea XXX TKJ:

W Jubileuszowym Tygodniu Kultury Języka chcemy skupić uwagę uczennic i uczniów na autorytetach, których wkład w polską kulturę i naukę jest nieoceniony. Pragniemy, aby kontakt z wielkimi postaciami dostarczył dzieciom i młodzieży refleksji, przemyśleń i inspiracji. Zależy nam, by uczniowie, uczestnicząc w różnorodnych wydarzeniach Tygodnia poświęconych autorytetom, mieli okazję odkrywać siebie, swoje potrzeby i dążenia; by czerpiąc z doświadczeń i osiągnięć innych, kształtowali własną tożsamość i kreowali swoją przyszłość.

***

Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką:

Instytut literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kieleckie Centrum Kultury

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego

Muzeum Historii Kielc

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach

Dom Kultury „Zameczek” w Kielcach

Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach i Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna

Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego

W TKJ uczestniczy ponad czterdzieści szkół z całego regionu.

***

Program główny z podziałem na poszczególne dni: https://ilij.ujk.edu.pl/program-glowny-xxx-tkj/

ŚWIĘTOKRZYSKIE DYKTANDO AKADEMICKIE pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego dra Adama Jarubasa
Do Świętokrzyskiego Dyktanda Akademickiego może przystąpić osoba, która jest
1. pełnoletnia;
2. studiuje na uczelni działającej na terenie województwa świętokrzyskiego;
3. sprawnie posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie;
4. wypełni zgłoszenie (link interaktywny) i prześle je do 13 marca 2022 r. na adres: pasichlidia@gmail.com
Czas i miejsce przedsięwzięcia
1. Miejsce: Dyktando odbędzie się w Auli (s. 58) Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
(ul. Uniwersytecka 17; 25-406 Kielce)
2. Termin: 14 marca 2022 r.; godz. 14.00

Information

Address:
ul. Uniwersytecka 17
Published by:
Added on:
13 March 2022; 22:41 (Magdalena Płusa)
Edited on:
13 March 2022; 23:10 (Magdalena Płusa)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.