Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 09.03.2020 - 14.03.2020
Added on: 11.03.2020

XXVIII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim

Type of the event:
Festival
City or town:
Kielce
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Educators, Others, Schoolchildren

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w terminie 9-14 marca 2020 r. będzie organizowany XXVIII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim.

Tegoroczne hasło Tygodnia brzmi:
Chrońmy klimat i język. Łączy je: czystość i świeżość, radość i urok, przestrzeń i wolność

Cele Projektu:

 • Budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

 • Stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia proponowanych przez instytucje związane
  z edukacją, nauką i kulturą, z ukierunkowaniem na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa.

 • Przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnych formach ekspresji kulturalnej.

 • Propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych.

 • Kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.


Idea projektu:

1. Wielkie święto języka ojczystego w województwie świętokrzyskim.

2. Oferta jest przeznaczona dla uczniów, nauczycieli, studentów i mieszkańców Kielc, którzy mogą wziąć udział w: seminariach, dyskusjach, wykładach, slamach, warsztatach, turniejach, spotkaniach z ludźmi kultury i nauki, zabawach, nietypowych lekcjach, prezentacjach, wystawach oraz w innych wartościowych pod względem kształcącym, artystycznym i wychowawczym wydarzeniach.

3. W czasie Tygodnia uczniowie wszystkich typów szkół mogą również uczestniczyć oraz organizować różnego typu przedsięwzięcia, w tym konkursy: ortograficzne, krasomówcze, recytatorskie, wiedzy o języku, wiedzy o kulturze języka, czytelnicze i inne.

4. Całość propozycji wpisuje się w realizację wymagań ujętych w podstawie programowej.

5. Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką:

  • Kieleckie Centrum Kultury,
  • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  • Kieleckie Towarzystwo Naukowe,
  • Urząd Miasta Kielce,
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza,
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
  • Miejska Biblioteka Publiczna,
  • Muzeum Zabawek i Zabawy,
  • Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – Oddział Muzeum Narodowego,
  • Muzeum Historii Kielc,
  • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś,
  • Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach,
  • Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach i Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie,
  • Energetyczne Centrum Nauki przy Kieleckim Parku Technologicznym,
  • Ośrodek Kultury „Ziemowit” - filia Domu Kultury „Zameczek” w Kielcach,
  • Biblioteka Publiczna w Krasocinie,
  • Samorządowy  Ośrodek Doradztwa Metodycznego i  Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Program XXVIII Tygodnia Kultury Języka: https://ilij.ujk.edu.pl/program-xxviii-tkj/

Koordynator Projektu: Lidia Pasich – nauczyciel akademicki ILIJ UJK, pasichlidia@gmail.com kontakt: 609 393 050

Patronat honorowy sprawują:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Kielc, Instytut Literaturoznawstwa
i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego o. Kielce.

Patronat medialny sprawują:

Radio „Kielce” SA, TVP „Kielce”, tvś Telewizja Świętokrzyska, „Echo Dnia”, „Gazeta Wyborcza”.

 

Information

Published by:
Added on:
11 March 2020; 10:54 (Magdalena Płusa)
Edited on:
11 March 2020; 10:54 (Magdalena Płusa)

See also

13.03.2022

Świętokrzyskie Dyktando Akademickie

XXX JUBILEUSZOWY TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM (14 –19 marca 2022 r.) Motyw przewodni projektu: Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie. Główna idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych) możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Spotkania te organizowane są przez szkoły, instytucje edukacji, kultury i nauki. Ich wartością jest wielka różnorodność form podejmowanych aktywności. Są to: konkursy, zabawy, turnieje, slamy, spotkania z autorytetami, warsztaty, wystawy, spektakle, wykłady, recitale i koncerty, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji. Tegoroczna idea XXX TKJ: W Jubileuszowym Tygodniu Kultury Języka chcemy skupić uwagę uczennic i uczniów na autorytetach, których wkład w polską kulturę i naukę jest nieoceniony. Pragniemy, aby kontakt z wielkimi postaciami dostarczył dzieciom i młodzieży refleksji, przemyśleń i inspiracji. Zależy nam, by uczniowie, uczestnicząc w różnorodnych wydarzeniach Tygodnia poświęconych autorytetom, mieli okazję odkrywać siebie, swoje potrzeby i dążenia; by czerpiąc z doświadczeń i osiągnięć innych, kształtowali własną tożsamość i kreowali swoją przyszłość. *** Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką: Instytut literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Kieleckie Centrum Kultury Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego Muzeum Historii Kielc Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach Dom Kultury „Zameczek” w Kielcach Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach i Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wojewódzka Biblioteka Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego W TKJ uczestniczy ponad czterdzieści szkół z całego regionu. *** Program główny z podziałem na poszczególne dni: https://ilij.ujk.edu.pl/program-glowny-xxx-tkj/

08.02.2019

XXVII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w terminie 11-16 marca 2019 r. będzie organizowany XXVII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim.

01.10.2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Cędrowskiej

Dnia 16.10.2015 r. o godz.12:00 w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (budynek Centrum Języków Obcych przy ulicy Świętokrzyskiej 21 d) w sali 117 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Cędrowskiej.

04.10.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Kozery " Implikacje idei Biblioteki Babel w literaturze XX wieku"

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 12.10.2017 r. o godz. 13:00 w Centrum Języków Obcych, przy ulicy Świętokrzyskiej 21d, w sali 214 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.