Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.03.2020 - 14.03.2020
Added on: 11.03.2020

XXVIII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim

Type of the event:
Festival
City or town:
Kielce
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Educators, Schoolchildren, Others

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w terminie 9-14 marca 2020 r. będzie organizowany XXVIII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim.

Tegoroczne hasło Tygodnia brzmi:
Chrońmy klimat i język. Łączy je: czystość i świeżość, radość i urok, przestrzeń i wolność

Cele Projektu:

 • Budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

 • Stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia proponowanych przez instytucje związane
  z edukacją, nauką i kulturą, z ukierunkowaniem na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa.

 • Przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnych formach ekspresji kulturalnej.

 • Propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych.

 • Kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.


Idea projektu:

1. Wielkie święto języka ojczystego w województwie świętokrzyskim.

2. Oferta jest przeznaczona dla uczniów, nauczycieli, studentów i mieszkańców Kielc, którzy mogą wziąć udział w: seminariach, dyskusjach, wykładach, slamach, warsztatach, turniejach, spotkaniach z ludźmi kultury i nauki, zabawach, nietypowych lekcjach, prezentacjach, wystawach oraz w innych wartościowych pod względem kształcącym, artystycznym i wychowawczym wydarzeniach.

3. W czasie Tygodnia uczniowie wszystkich typów szkół mogą również uczestniczyć oraz organizować różnego typu przedsięwzięcia, w tym konkursy: ortograficzne, krasomówcze, recytatorskie, wiedzy o języku, wiedzy o kulturze języka, czytelnicze i inne.

4. Całość propozycji wpisuje się w realizację wymagań ujętych w podstawie programowej.

5. Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką:

  • Kieleckie Centrum Kultury,
  • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  • Kieleckie Towarzystwo Naukowe,
  • Urząd Miasta Kielce,
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza,
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
  • Miejska Biblioteka Publiczna,
  • Muzeum Zabawek i Zabawy,
  • Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego – Oddział Muzeum Narodowego,
  • Muzeum Historii Kielc,
  • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś,
  • Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach,
  • Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach i Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie,
  • Energetyczne Centrum Nauki przy Kieleckim Parku Technologicznym,
  • Ośrodek Kultury „Ziemowit” - filia Domu Kultury „Zameczek” w Kielcach,
  • Biblioteka Publiczna w Krasocinie,
  • Samorządowy  Ośrodek Doradztwa Metodycznego i  Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Program XXVIII Tygodnia Kultury Języka: https://ilij.ujk.edu.pl/program-xxviii-tkj/

Koordynator Projektu: Lidia Pasich – nauczyciel akademicki ILIJ UJK, pasichlidia@gmail.com kontakt: 609 393 050

Patronat honorowy sprawują:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Kielc, Instytut Literaturoznawstwa
i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego o. Kielce.

Patronat medialny sprawują:

Radio „Kielce” SA, TVP „Kielce”, tvś Telewizja Świętokrzyska, „Echo Dnia”, „Gazeta Wyborcza”.

 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.