Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.11.2015 - 06.11.2015
Added on: 20.09.2015

Tadeusz Kudliński, krakowianin, człowiek teatru, prozaik i żołnierz

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Katedra Literatury XX wieku IFP Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Tadeusz Kudliński, krakowianin, człowiek teatru, prozaik i żołnierz, zaplanowanej na: 5 – 6 listopada 2015 roku w głównym budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2 oraz w Muzeum Spraw Wojskowych w Forcie Wróblowice.

            Podczas konferencji pragniemy pochylić się nad sylwetką i działalnością Tadeusza Kudlińskiego, którego 25 rocznica śmierci przypada w bieżącym roku. Ten krakowianin dał się poznać jako postać wybitna w wielu dziedzinach życia. Tadeusza Kudlińskiego nazwać można człowiekiem trzech epok. Swoje przeżycia żołnierskie w Karpatach i na froncie włoskim przedstawił w tomie Smak Świata. Powieść autobiograficzna, dają niespotykane w polskiej literaturze opisy nowoczesnej wojny, kreśląc duchowe profile postaci ludzkich, z których wojna wydobywa cały tkwiący w nich potencjalnie ładunek żywiołowego biologizmu.

            W okresie międzywojennym Kudliński, znany krakowski prawnik, przy czym również literat, krytyk teatralny, realizując swoje artystyczne pasje założył alternatywy teatr „Studio 39”, w który jako aktor zadebiutował Karol Wojtyła, wtedy student polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

            Prozę o swoistych walorach historiograficznych i obyczajowych niezwykle rzadko ze sobą korespondujących i się wzajemnie się uzupełniających w piśmiennictwie polskim przynosi tom Młodości mej stolica. Wspomnienia krakowianina z okresu między wojnami.

            Ludzie oraz ich dzieła odchodzą w niepamięć. Tadeusz Kudliński, patronujący jednej z ulic Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, więziony w czasie okupacji hitlerowskiej, powrócił do celi na Montelupich skutkiem represji okresu stalinowskiego. Proponowana konferencja będzie więc również sprzyjała refleksjom nad trudnym, szczególnie dla Polaków, wiekiem XX.

            W związku z tym, nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych proponowanym przez nas tematem. Planowany czas i miejsce obrad: 5 -6 listopada 2015 roku, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2 oraz Muzeum Spraw Wojskowych w Forcie Wróblowice, Fort 51 1/2 Swoszowice, Kraków. Transport do Fortu zapewniają organizatorzy.

Na Państwa zgłoszenia (stopień naukowy, jednostka, tytuł referatu i kilka najważniejszych jego tez – formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej) oczekujemy do 30 września 2015. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł. Opłata pokryje koszty organizacyjne, poczęstunek (w tym dwa obiady oraz uroczystą kolację) i (częściowo) zaplanowaną publikację pt. „Tadeusz Kudliński, krakowianin, człowiek teatru, prozaik i żołnierz”. Zastrzegamy sobie prawo wyboru nadesłanych zgłoszeń.

Dalsze informacje przekażemy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, które należy nadesłać na adres e-mailowy: konf.kudlinski@gmail.com

Komitet organizacyjny:

dr hab. Prof. UP Jacek Rozmus

mgr Magdalena Kuczek

oraz

Muzeum Spraw Wojskowych Fort 51 1/2 Swoszowice

Information

Application deadline for speakers:
30.09.2015 16:00

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.