Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.09.2019 - 06.09.2019
Added on: 30.03.2019

Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich / ósma konferencja z cyklu: Synchronia i diachronia - zbliżenia i dialogi

Type of the event:
Conference
City or town:
Toruń

Konferencje organizowane w Instytucie Języka Polskiego UMK mają na celu wymianę doświadczeń oraz wzmocnienie współpracy między badaczami z ośrodków w Polsce i poza jej granicami, a także promowanie badań języków słowiańskich.

Dotychczasowe spotkania naukowe były poświęcone leksykologii i leksykografii, wpływom obcym, pragmatyce, opisowi zjawisk gramatycznych, odmianom polszczyzny oraz relacjom języka i kultury. Konferencja, na którą Państwa zapraszamy, będzie natomiast okazją do przedstawienia dorobku współczesnego językoznawstwa slawistycznego z perspektywy jego zanurzenia w tradycji, jak i ukierunkowania na wykorzystanie we współczesnym świecie. Językami obrad będą języki słowiańskie.

Proponujemy, by przedstawiane na konferencji referaty mieściły się w następujących blokach tematycznych:

  • Praktyczny wymiar badań językoznawczych: tradycyjne (np. leksykografia, translatoryka, kultura języka, polityka językowa, logopedia) i nowsze obszary zastosowania badań językoznawczych (np. inżynieria lingwistyczna, infolingwistyka, językoznawstwo sądowe);
  • Tradycyjne i nowoczesne metody gromadzenia danych i ich przetwarzania: dyskusja na temat możliwości i ograniczeń stosowanych metod i narzędzi badawczych, analizy tradycyjne i wspomagane narzędziami informatycznymi;
  • Nasze inspiracje, nasi mistrzowie:prezentacja źródeł współcześnie prowadzonych badań językoznawczych, inspirujących koncepcji i myślibadawczych.

W ramach tego bloku zostanie przypomniana sylwetka i dorobek profesor Haliny Turskiej, wieloletniej wykładowczyni na UMK i organizatorki życia naukowego, z okazji 40-lecia Jej śmierci.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://www.fil.umk.pl/ijp/konferencja-synchronia-i-diachronia/. Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia!

Komitet organizacyjny:

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak
dr hab. Joanna Kamper-Warejko
dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska

(informacja Organizatorów)

Information

Address:
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, Toruń
Application deadline for speakers:
30.04.2019
Fee:
450 zł, dla doktorantów – 350 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.