Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.10.2017 - 21.10.2017
Added on: 16.02.2017

Translatio i historia idei / konferencja międzynarodowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Trzecia konferencja z cyklu TRANSLATIO kontynuuje badania nad interdyscyplinarną komunikacją kulturową – artystyczną, literacką, naukową, polityczną, społeczną i religijną – odbywającą się poprzez transfer tekstu literackiego, który na przestrzeni wieków i w różnych społeczeństwach odgrywał rozmaite role, od mitu do bajki, od trywialnego dyskursu do dogmatu.

Celem konferencji jest refleksja nad konceptualizacją i procesem przekładu rozumianym bardzo szeroko – od adaptacji poprzez parafrazę i imitację do tłumaczenia dosłownego. Pragniemy prześledzić, w jaki sposób teksty odległe w czasie, ale także współczesne, wprowadzające często rewolucyjne idee i poglądy, są przekazywane czytelnikom z innego kręgu językowego, a często innej kultury i cywilizacji; w jaki sposób, kiedy i w jakich warunkach następuje transfer tekstów wnoszących nowe poglądy i wierzenia do innego polisystemu, a zatem jak, z punktu widzenia komunikacji interlingwalnej, tworzy się historia idei. Zamierzamy rozważyć, czym są transformacje, które towarzyszą w przekładzie przepływowi myśli, mitów i idei w bardzo szeroko pojętej literaturze, w tym w literaturze faktu, zarówno w aspekcie synchronicznym jak i diachronicznym.

Obce poglądy i myśli, które wprowadzamy do naszego języka, kultury i świadomości w trakcie tłumaczenia, poddawane są nieuniknionej obróbce intelektualnej, politycznej i kulturowej. Można założyć, że świat idei w przekładach różnojęzycznych ulega daleko idącym transformacjom w zależności od epoki i osoby tłumacza, ponieważ to miejsce i czas, a także język i kultura, w której powstaje przekład, determinują formę i treść idei przenoszonych do literatury docelowej, wpływając na strukturę już istniejących hierarchii wartości. Transfer idei ma istotny wpływ na kształtowanie się świadomości zbiorowej oraz na rozwój i modyfikacje kierunków filozoficznych, religijnych czy społecznych. Pojęcia uniwersalne są z zasady wieloznaczne; ich sens zależy od epoki oraz czynników ideologiczno-światopoglądowych – przykładami mogą być prawda, rodzina, dobro, naród, równość czy miłość. Wieloznaczność ta dotyczy zwłaszcza dzieł autorów klasycznych, które zostały przetłumaczone na większość języków świata, ale także współczesnych tekstów filozoficznych, politycznych i religijnych. Nie bez znaczenia jest epoka i liczba przekładów oraz to, czy dzieło zostało przetłumaczone wkrótce po jego ukazaniu się w języku oryginalnym, czy też wiele wieków później, a także z jakich względów przekład był opóźniony albo – z powodu cenzury, różnic kulturowych czy światopoglądowych – nigdy nie ukazał się oficjalnie.

Proponujemy następującą problematykę badań:

1. translatio a polityka

– cenzura i autocenzura polityczna

– polityka wydawnicza

– przekład w warunkach systemu totalitarnego

2. translatio a instytucje religijne

– przekład tekstów religijnych i tekstów uznawanych za święte

– cenzura religijna

3. translatio a obyczajowość

– literatura dziecięca

– obraz społeczeństwa w przekładzie

– transformacje obyczajowe w przekładzie

4. translatio a historia

– przekład a propaganda

– przekład a nacjonalizmy

– przekład a narracje patriotyczne i narodowe

5. imitatio

– świadome wprowadzanie nowych elementów warsztatu intelektualnego

– ideologizacja stereotypów

6. translatio a materialność komunikacji

– nośniki tekstu: książka, media,  pisma ulotne, Internet

– ideologizacja książki i innych nośników tekstu

– edycja i parateksty

– recepcja i transformacje strukturalne dzieł przetłumaczonych

– wybór i objętość tekstu: zbiory poetyckie, antologie itd.

Informacje ogólne

  • Organizatorzy:

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

  • Języki Konferencji :

polski, francuski, angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

  • Wpisowe :

400 zl (dla gości zagranicznych 100 €) na konto :

‘Translatio i historia idei”

Millenium Bank SA

02-593 Warszawa

ul. Stanisława Żaryna 2A

swift: BIGBPLPW

IBAN: PL

numer konta: 91 1160 2202 0000 00006084 9594

 

  • Data końcowa przesyłania propozycji (tytuł i streszczenie do 400 znaków):

30 kwiecień 2017

  • Odpowiedź komitetu naukowego:

15 maja 2017

  • Długość wystąpienia:

20 min + 10 min (referat i dyskusja)

Akta konferencji będą opublikowane po zatwierdzeniu przez komitet naukowy.

Telefon : +48 22   552 60 70

Information

Application deadline for speakers:
30.04.2017 21:30

See also

04.01.2021

Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Instytut Literaturoznawstwa oraz Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY ŚWIATAMI”. Konferencja kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu, które można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak zagadnienia przekładu literackiego, przekładu tekstów użytkowych i fachowych, przekładu audiowizualnego oraz nowoczesne instrumentarium w pracy tłumacza.

11.02.2018

„Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2018 r.

04.10.2016

Przepisywanie, różnorodność i przenikanie kultur, czyli słowiańska Wieża Babel. Przekłady, korespondencje, wzajemne wpływy

Do udziału w konferencji Przepisywanie, różnorodność i przenikanie kultur, czyli słowiańska Wieża Babel. Przekłady, korespondencje, wzajemne wpływy zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką szeroko rozumianych relacji w obrębie Słowiańszczyzny oraz między narodami słowiańskimi i niesłowiańskimi.

17.06.2016

Przestrzenie przekładu 2

Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach   Miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5 Komitet naukowy:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.