Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.03.2019 g.10:00 - 12.03.2019 g.15:00
Added on: 03.03.2019

Twórczo, inspirująco, nowocześnie… I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów

Type of the event:
Conference
City or town:
Zielona Góra
Target groups:
Teachers, Educators

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów. Spotkanie będzie poświęcone kwestii kształtowania kultury humanistycznej oraz upowszechniania skutecznych rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i nowoczesnych środków dydaktycznych.

Konferencja odbędzie się 12 marca 2019 r. o godz. 10.00–15.00 w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Program konferencji:

Program

  • 10.00 Otwarcie konferencji
  • 10.15 Jak czytać utwory literackie i teksty kultury na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej?

           dr Wioletta Kozak, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

  • 11.15  Retoryka na co dzień i od święta…

           dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

  • 12.15 Przerwa kawowa
  • 12.45  Jak oswoić egzaminacyjny stres?

            dr Anita Famuła, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

  • 13.30 Inspirować, nie blokować! O sposobach rozwijania uczniowskiej kreatywności

            mgr Danuta Andrynowska-Chruściel, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie

  • 14.15 Garść pomysłów na lekcje powtórzeniowe

            mgr Irena Sauter, Szkoła Podstawowa w Bytomiu Odrzańskim

  • 15.00 Zakończenie konferencji

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego.

Kierownik formy doskonalenia: Wioletta Wodnicka, W.Wodnicka@odn.zgora.pl

Rejestracja uczestników odbywać się będzie od godz. 9.30 w holu przed Salą Sejmiku Województwa Lubuskiego UM w Zielonej Górze.

Information

Address:
Sala Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.
Fee:
60 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.