Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 02.06.2022 g.10:00 - 03.06.2022
Added on: 20.05.2022

V Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
PhD Students

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów wraz ze Szkołą Doktorską Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z ogromną radością serdecznie zaprasza wszystkich doktorantów do udziału w V Ogólnopolskim Forum Doktorantów pod patronatem JM Rektora prof. dr. hab. Stanisława Głuszka. Spotkanie odbędzie się 2 i 3 czerwca 2022 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do sesji referatowej i wystąpień naukowych zapraszamy doktorantów UJK oraz doktorantów z innych Uczelni.

Forum Doktorantów służy wymianie myśli, doświadczeń oraz pomysłów w ramach szeroko rozumianej interdyscyplinarności badań naukowych. Seminarium ma także charakter sesji sprawozdawczej z postępów w realizacji prac doktorskich.

 

Obrady będą prowadzone w następujących sekcjach:
1. nauki humanistyczne (dyscypliny: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo);
2. nauki społeczne (dyscypliny: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie,
nauki prawne, pedagogika, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki);
3. nauki ścisłe i przyrodnicze (dyscypliny: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki
fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku) *;
4. nauki medyczne i nauki o zdrowiu (dyscypliny: nauki medyczne, nauki o zdrowiu).
* Obrady dla tej sekcji będą prowadzone w języku angielskim.


Podczas konferencji naukowej należy zaprezentować postępy w realizacji prac doktorskich lub wyniki badań dotyczące indywidualnych zainteresowań naukowych doktoranta w formie prezentacji ustnej.


Prezentacja ustna powinna zawierać następujące informacje:

1. Koncepcję pracy/wstępne badania (dotyczy uczestników I roku Szkoły Doktorskiej).
2. Postępy badań naukowych w minionym roku akademickim (dotyczy uczestników II,
III, IV roku Szkoły Doktorskiej oraz uczestników studiów doktoranckich).


Wszystkie prace doktorantów UJK będą nominowane do Nagrody Rektora „Prodomus” w każdej z dyscyplin. Prezentacja multimedialna powinna być przygotowana w formacie PDF i trwać maksymalnie 15 minut.

 

Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres e-mail:
forum.doktorantow.ujk.kielce@gmail.com


Więcej informacji na wydarzeniu na FB:
https://www.facebook.com/events/1026567134949181 oraz
https://www.facebook.com/URSDUJK

Information

Application deadline for speakers:
25.05.2022
Published by:
Added on:
20 May 2022; 10:51 (Magdalena Płusa)
Edited on:
20 May 2022; 10:55 (Mariola Wilczak)

See also

17.11.2020

IV Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK w Kielcach zaprasza do udziału w IV Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod patronatem JM Rektora UJK. Do sesji referatowej zapraszamy doktorantów UJK oraz doktorantów z innych Uczelni, natomiast do sesji posterowej studentów UJK oraz studentów z innych Uczelni.  

12.10.2017

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Tygiel 2018" : "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

Konferencja Naukowa "Tygiel" jest wydarzeniem, podczas którego przedstawiciele wielu ośrodków naukowych z całego kraju, firm oraz pasjonaci nauki mają szansę na zaprezentowanie wyników prowadzonych badań, wymiany spostrzeżeń, a także zaproponowanie praktycznego zastosowania i możliwości aplikacji podjętych prac badawczych. Konferencja jest okazją do nawiązania współpracy z przedstawicielami środowiska naukowego oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

10.07.2020

Wspólne Drogi. Humaniści o człowieku

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego, Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów oraz Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. Wspólne Drogi „Humaniści o człowieku”, która odbędzie się 21-22 września 2020 roku. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej.

17.01.2017

AUTORefleksja: „ja” czy „my” i „Ty”? Wszyscy jesteśmy uchodźcami, kobietami, LGBT i osobami z niepełnosprawnością – wykład dra hab. T. Kitlińskiego

W imieniu Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego oraz Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego zapraszamy na wykład dr hab. Tomasza Kitlińskiego zatytułowany „AUTORefleksja: „ja” czy „my” i „Ty”? Wszyscy jesteśmy uchodźcami, kobietami, LGBT i osobami z niepełnosprawnością”.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.