Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 18.11.2020 - 18.11.2020 g.12:00
Added on: 10.03.2020

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów
Target groups:
Students, PhD Students

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Koło Naukowe Polonistów zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na kolejną, ogólnopolską konferencję naukową z cyklu OBSZARY POLONISTYKI 7, która odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim 18 listopada 2020 roku. Temat siódmego spotkania brzmi: Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej.

Uniwersytet Rzeszowski

Wśród wybranych propozycji mogą znaleźć się następujące ujęcia:

  • językowy obraz człowieka oraz fauny i flory w języku współczesnym (w różnych typach tekstów):
  • człowiek wobec  natury (człowiek i natura, człowiek kontra natura, człowiek w świecie flory i fauny – językowe wykładniki wskazanych relacji);
  •  argumentacja, perswazja i wartościowanie w dyskursie ekologicznym;
  • relacja człowiek-przyroda w literaturze i kulturze (antropocentryzm i spojrzenia alternatywne, perspektywa posthumanistyczna);
  • teoretycznoliterackie pytania o przyrodę – ekokrytyka i jej nurty m. in. animal studies, nature writing, krytyka środowiskowa, ekopoezja, ekofeminizm, ekologia polityczna;
  • (re)prezentacje środowiska naturalnego w nowych formach twórczych (m. in. climate fiction, eco thriller, eko-fikcja, narracje bio- i ekocentryczne, weird fiction);
  • natura w dyskursie publicznym, kulturowym, publicystycznym;
  • człowiek w świecie natury, natura w ludzkim świecie – przedstawienia pozaludzkich bytów, obcość/inność przyrody, ludzie a inne formy życia na Ziemi, (nie)obecność pozaludzkich zwierząt i pozaludzkiej natury w tekstach literatury i kultury, podmiot ludzki a podmiot zwierzęcy, (nie)możliwość kontaktu z innymi gatunkami, (nie)ludzkie doświadczenie cierpienia;
  • (nie)ludzkim okiem – przedstawienia pozaludzkiej rzeczywistości przyrodniczej, języki i emocje zwierząt i roślin w literaturze i kulturze; teksty kultury wobec podmiotowości zwierząt, próby przekraczania perspektywy antropocentrycznej (podmiot animalny, „zazwierzęcenie interpretacji”).

Ogólny  problem główny konferencji sprawia, że tematów do rozważań prowadzonych przez językoznawców, literaturoznawców i kulturoznawców może być więcej. Zapraszamy do dyskusji.

Na zgłoszenia czekamy do 18 października 2020 roku. Karty zgłoszeniowe (zawierające temat wystąpienia, krótki abstrakt - ok.300 znaków, a ponadto: imię, nazwisko, tytuł naukowy, reprezentowany ośrodek, adres kontaktowy, e-mail, telefon) prosimy wysyłać na adres obszarypolonistyki7@interia.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych. Szczegółowe informacje prześlemy wszystkim uczestnikom spotkania.                       

Komitet Naukowy:       

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg                                                        
Prof. dr hab. Janusz Pasterski                                                      
dr hab. prof. UR Maria Krauz                                                          
dr hab. prof. UR Elżbieta Mazur                                                   
dr hab. prof. UR Wioletta Kochmańska                                           
dr hab. Agnieszka Myszka   

Komitet Organizacyjny:    

Barbara Drozd                        
Matylda Zatorska  
Wiktoria Jackowska                                           

Information

Address:
ul. Rejtana 16c, Rzeszów
Application deadline for speakers:
28.03.2020
Application deadline for participants:
15.10.2020 12:00
Fee:
50 zł
Published by:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.