Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.10.2017 - 21.12.2017
Added on: 02.12.2017

Warsztaty w ramach projektu "Z komunikacją ku integracji"

Type of the event:
Workshops
City or town:
Zielona Góra

W Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego trwają warsztaty w ramach projektu Z komunikacją ku integracji. Spotkania mają na celu pogłębienie poczucia wspólnoty językowej i społecznej wśród młodzieży i osób dorosłych polsko- i obcojęzycznej obecnie zamieszkałych w województwie lubuskim. Uczestnicy projektu biorą aktywny udział w warsztatach, w ramach których uczą się współdziałania i pokonywania barier językowych i kulturowych. Spotkania mają na celu budowanie pozytywnych relacji w środowisku językowym poprzez zrozumienie, naukę i działanie.

Sześć warsztatów zostało poświęconych nawiązaniu relacji międzynarodowych, rozwinięciu umiejętności interpersonalnych, poznaniu walorów Zielonej Góry i województwa lubuskiego, pogłębieniu wiedzy o polskiej kulturze, lekturze i recytacji polskiej literatury.

Warsztaty potrwają do 21 grudnia 2017 r.

 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.