Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 07.12.2021 - 08.12.2021
Added on: 07.12.2021

Webinarium 21st-Century Literature and the Holocaust

Uniwersytet w Antwerpii, Bar Ilan University i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zapraszają 7-8 grudnia 2021 na webinar w ramach projektu „21st-Century Literature and the Holocaust. A Comparative and Multilingual Perspective”.

Webinarium jest częścią projektu komparatystycznego realizowanego przez belgijsko-izraelsko-polskie konsorcjum badawcze. Zespołem badawczym, składającym się z trzynastu naukowców reprezentujących uniwersytety w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Belgii oraz Izraelu – badaczy literatury najnowszej w językach: polskim, hebrajskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim i niderlandzkim, kieruje prof. Sławomir Jacek Żurek, Kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/85313838439#success

 

 

Information

Address:
ZOOM
Added on:
7 December 2021; 13:33 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 December 2021; 13:34 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.