Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 13.09.2022 - 14.09.2022
Added on: 24.05.2022

Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język, literatura, kultura

Type of the event:
Conference
City or town:
Vilnius

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa, Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki, Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski  oraz Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie zapraszają do udziału w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej w dwusetną rocznicę urodzin i sto sześćdziesiątą rocznicę śmierci Władysława Syrokomli na temat: Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język, literatura, kultura.

Termin i miejsce obrad: 13-14 września 2022 roku, Wilno-Borejkowszczyzna (Litwa).

W 2023 roku przypada jubileusz dwusetnych urodzin, a w tym roku mija sto sześćdziesiąt lat od śmierci Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli), wybitnego twórcy polskiego romantyzmu, aktywnego i niezwykle popularnego uczestnika życia kulturalnego Wileńszczyzny i Mińszczyzny połowy XIX wieku, piewcy Litwy, jednego z animatorów kultury na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rocznice te z jednej strony zachęcają do upamiętnienia tej zasłużonej postaci, utalentowanego poety, tłumacza, dramatopisarza, autora gawęd, szkiców z podróży, z drugiej natomiast – ze względu na jego zaangażowanie w życie literackie kraju – inspirują do głębszej refleksji nad dziewiętnastowieczną kulturą Wilna i Mińska, a szerzej, Litwy i Białorusi oraz Polski i Ukrainy. Celem konferencji jest więc rozległa, wieloaspektowa analiza spuścizny Kondratowicza w jej bliskich i dalszych kontekstach, jak też refleksja nad dziedzictwem drogich mu ziem jako szczególnego pod względem językowym i literackim fenomenu kulturowego.

Proponowane zagadnienia:

Władysław Syrokomla:

 • biografia i legenda biograficzna,
 • krąg rodzinny, krąg towarzyski,
 • role publiczne pisarza,
 • kwestie narodowe i społeczne,
 • praktyki translatorskie,
 • tradycje Wielkiego Księstwa Litewskiego,
 • wobec romantyzmu (Mickiewicz, Kraszewski i inni),
 • wobec literatury białoruskiej,
 • wobec literatury litewskiej,
 • wobec literatury ukraińskiej,
 • wobec literatury rosyjskiej,
 • konwencje literackie i eksperymenty,
 • liryzm i epickość,
 • poezja albumowa, poezja okolicznościowa,
 • poezja i muzyka,
 • autobiografizm,
 • itineraria,
 • epistolografia,
 • geografia literacka,
 • zagadnienia edytorskie,

literatura Wilna, Mińska oraz innych ośrodków kultury na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego XIX wieku:

 • obraz Wilna i Wileńszczyzny w literaturze, spojrzenia z bliska i oddali,
 • miejsce dworów, dworków i domów inteligenckich,
 • pisarze wielojęzyczni,
 • dyskurs tożsamościowy,
 • wileńskie narracje historyczne,
 • twórczość przekładowa jako transfer idei,
 • piśmiennictwo wileńskie na łamach prasy miejscowej i w innych ośrodkach,

języki w Wilnie i na Wileńszczyźnie w XIX wieku,

idiolekty pisarzy dziewiętnastowiecznych związanych z Wilnem i Wileńszczyzną,

życie kulturalne Wilna i Wileńszczyzny XIX wieku:

 • pogranicza językowe, kulturowe i narodowościowe,
 • repertuar teatralny,
 • kultura muzyczna,
 • dokumentacja fotograficzna,
 • towarzystwa naukowe,
 • kolekcjonerstwo,
 • ruch wydawniczy i czytelnictwo,
 • lokalne autorytety i środowiska opiniotwórcze,
 • epistolaria wileńskie,
 • religijność wileńska,
 • działania cenzury.

Lista zagadnień jest otwarta. Zachęcamy do jej rozbudowania.

Języki konferencji: polski, litewski, białoruski, angielski.

Zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać do 20 czerwca 2022 r. na adres mailowy: Syrokomla2022@gmail.com. Informację o akceptacji tematów wystąpień referenci otrzymają w ostatních dniach czerwca 2022 r.

Konferencja zostanie przeprowadzona w formie mieszanej: stacjonarnej i zdalnej.

Opłata konferencyjna w związku z niestabilną sytuacją geopolityczną nie będzie pobierana. Zapewniamy miejsce obrad, przerwy kawowe oraz opiekę techniczno-informatyczną podczas obrad, a także pomoc w organizacji noclegu i wyżywienia.

Dla uczestników konferencji wstępnie zarezerwowaliśmy pokoje (ze śniadaniem) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (pokój 1-osobowy - 38 EUR/ 1 doba
pokój 2-osobowy - 46 EUR / 1 doba).

Obrady stacjonarne będą się odbywały w Domu Kultury Polskiej w Wilnie i w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie.

Planujemy wydanie materiałów pokonferencyjnych w 2023 r. w wydawnictwie z listy MEiN  lub publikację artykułów w punktowanym czasopiśmie.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Dr hab. Katarzyna Kościewicz (UwB, Białystok) – Przewodnicząca

Dr Henryka Sokołowska (VDU, Wilno) – Przewodnicząca

Dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB (UwB, Białystok) – Wiceprzewodnicząca

Dr Halina Turkiewicz (VDU, Wilno) – Wiceprzewodnicząca

Dr Barbara Dwilewicz (VDU, Wilno) – Sekretarz

Mgr Marek Marczak (UwB, Białystok) – Sekretarz

Mgr Helena Bakuło (Muzeum Władysława Syrokomli, Borejkowszczyzna)

Mgr Renata Naumowicz (Dom Kultury Polskiej, Wilno)

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. Andrzej Baranow (VDU, Wilno)

Prof. Kamila Budrowska (UwB, Białystok)

Prof. Tadeusz Bujnicki (UJ, Kraków)

Prof. Elżbieta Dąbrowicz (UwB, Białystok)

Dr Irena Fedorowicz (VU, Wilno)

Prof. Halina Karaś (UW, Warszawa)

Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK (UMK, Toruń)

Prof. Jarosław Ławski (UwB, Białystok)

Prof. Radosław Okulicz-Kozaryn (UAM, Poznań)

Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa (em. prof. IS PAN, Kraków)

Prof. Brigita Speičytė (VU, Wilno)

Dr Józef Szostakowski (Muzeum Władysława Syrokomli, Borejkowszczyzna)

Dr hab. Joanna Zajkowska, prof. UKSW (UKSW, Warszawa)

Information

Application deadline for speakers:
20.06.2022
Fee:
bez opłaty konferencyjnej
Added on:
24 May 2022; 16:26 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 May 2022; 16:27 (Mariola Wilczak)

See also

26.02.2020

Dr Ruta Čapaitė (Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno) o książce "Słowa, symbole, znaczenia - badania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w aspekcie nauk pomocniczych historii" / odczyt w ramach wspólnych "Spotkań Mediewistycznych"

Pracownia Literatury Średniowiecza Instytutu Badań Literackich PAN, Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce Instytutu Historii Nauki PAN oraz Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na odczyt dr Ruty Čapaitė (Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno), która przedstawi książkę pod. red. Rūty Čapaitė, Gitany Zujienė i in.: Słowa, symbole, znaczenia – badania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w aspekcie nauk pomocniczych historii.

10.09.2019

Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego

Konferencja odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego. Szerokie grono uczestników konferencji stanowić będą osoby od wielu lat związane z polonistyką wileńską, współtwórcy filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim, przyjaciele, naukowcy reprezentujący różne polonistyki zagraniczne oraz wszyscy, którzy poczuwają się do związku z Alma Mater Vilnensis.

28.05.2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Norwid wobec młodości"

Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Filologiczny, Kolegium Literaturoznawstwa - Kolegium Językoznawstwa, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” - Pracownia Komparatystyki Kulturowej, Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów, IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku oraz Teatr Wierszalin mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Norwid wobec młodości”, która odbędzie się w Białymstoku i w Supraślu 22-23 października 2021 roku. 

18.02.2019

Wincenty Lutosławski (1863–1954) i literatura. Estetyczne koneksje – filozofia – recepcja

W październiku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej odbędzie się sesja naukowa: Wincenty Lutosławski (1863–1954) i literatura. Estetyczne koneksje – filozofia – recepcja.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.