Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 11.06.2021 g.09:00 - 12.06.2021 g.17:00
Added on: 19.03.2021

Wschód-Zachód: Dialog języków i kultur

Type of the event:
Conference
City or town:
Słupsk
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators

KATEDRA NEOFILOLOGII

AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

zaprasza do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej online

WSCHÓD-ZACHÓD: DIALOG JĘZYKÓW I KULTUR.

 

Data organizacji Konferencji: 10-11 czerwca 2021 r.

Miejsce: platforma ZOOM

Języki robocze: polski, rosyjski, angielski, niemiecki

Czas wystąpienia: maksymalnie 20 minut

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 maja 2021 r.

Adres e-mail, pod który należy nadesłać zgłoszenie: wschodzachod2021@gmail.com

Adres i NIP macierzystej uczelni (do faktury):

Wysokość opłaty konferencyjnej: 200 zł lub 50 euro

Wysokość opłaty konferencyjnej dla doktorantów i studentów: 50 zł lub 15 euro

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 30 maja 2021 roku.

Wpłaty prosimy dokonać na poniższe konto: 02 1240  3770 1111 0000 4068 0617

subkonto 249-581, z dopiskiem: Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSCHÓD-ZACHÓD Dialog języków i kultur 2021

 

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają  publikację tekstów wygłoszonych na Konferencji po uprzednim zaaprobowaniu  ich przez recenzentów w monografii wieloautorskiej, w której za każdy artykuł przysługuje 20 punktów.

Wymogi redakcyjne: zob. https://polilog.pl/index.php/polilog/wymogi_edytorskie

 

Zgłoszenie do udziału w Konferencji prosimy nadesłać w formie wypełnionego formularza (tekst w załączniku, na adres e-mail: wschodzachod2021@gmail.com) do 25 maja 2021r.

 

KATEDRA NEOFILOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

zaprasza

do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej online

WSCHÓD-ZACHÓD: DIALOG JĘZYKÓW I KULTUR

 

 

W ramach forum rusycystycznego, anglistycznego, germanistycznego i polonistycznego proponujemy interkulturowe zagadnienia badawcze z poniższych obszarów:

  1. Literatura i kultura (e)migracji.
  2. Historia w kontekście literatury.
  3. Tekst i jego interpretacja.
  4. Nowe gatunki i formy we współczesnych literaturach.
  5. Literatura pogranicza.
  6. Tradycja i współczesność w lingwistyce.
  7. Komunikacja międzykulturowa.
  8. Lingwistyczne, socjolingwistyczne i interkulturowe badania tekstu.
  9. Problemy nauczania języków obcych w kontekście różnorodności kulturowej.
  10. Formy komunikacji elektronicznej (media masowe, Internet).

 

Ewentualne pytania prosimy kierować do osób odpowiedzialnych za:

Forum rusycystyczne: dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Osuch

tadeusz.osuch@apsl.edu.pl

Forum polonistyczne i anglistyczne: dr Marta Gierczyńska-Kolas

marta.gierczynska-kolas@apsl.edu.pl

Forum germanistyczne: dr Joanna Flinik

joanna.flinik@apsl.edu.pl

                                                   

 

 Łączymy serdeczne pozdrowienia

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. prof. nadzw. Danuta Gierczyńska

 

Sekretarz Konferencji: dr Marta Gierczyńska-Kolas

Information

Address:
on-line
Application deadline for speakers:
30.04.2021 18:00
Application deadline for participants:
30.04.2021 18:00
Fee:
200 zł lub 50 euro; dla doktorantów i studentów: 50 zł lub 15 euro
Added on:
19 March 2021; 13:39 (Anna Sobiecka)
Edited on:
10 May 2021; 20:09 (Anna Sobiecka)

See also

21.02.2021

Studencko-doktorancka konferencja naukowa “Dialogi i monologi”

Koło Naukowe Retoryki „Gadu-gadu” oraz Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego - Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Dialogi i monologi”, która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2021 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

20.02.2021

Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – Język – Historia / Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”. Edycja I

Na konferencję zapraszają Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wwydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja). Konferencja odbędzie się 8 maja (sobota) 2021 roku w Białymstoku w formule sesji online.

27.02.2018

Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Koło Naukowe Polonistów oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Obszary polonistyki 5. Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim.

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.