Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 10.12.2021 - 10.12.2021
Added on: 07.12.2021

Wykład „Odpamiętywanie polsko-żydowskie

Type of the event:
Lecture
City or town:
Tel Aviv

Wykład literaturoznawcy, dyrektora Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL prof. Sławomira Jacka Żurka odbędzie się 10 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w Instytucie Polskim w Tel Avivie.

Prelekcja będzie dotyczyła najnowszej książki książki poświęconej roli Żydów w rozwoju kultury polskiej.

Wykład odbędzie się w języku polskim, obowiązują zgłoszenia e-mailowe: telaviv.librarian@instytutpolski.pl.

Information

Added on:
7 December 2021; 13:42 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 December 2021; 13:44 (Piotr Bordzoł)

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.