Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.04.2018 - 21.04.2018
Added on: 11.11.2017

XIII Międzynarodowa Konferencja Młodych Slawistów „Junge Slavistik im Dialog“

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students

Instytut Slawistyki Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii zaprasza do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów „Junge Slavistik im Dialog“. Adresatami konferencji są poloniści, rusycyści, bohemiści – językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, politolodzy i historycy. Mile widziani są również przedstawiciele innych filologii słowiańskich.
Językiem konferencji jest język niemiecki.
Od uczestnikόw oczekuje się 20-minutowych wystąpień – prezentacji zagadnień z wybranej dziedziny.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość publikacji swoich referatów w tomie pokonferencyjnym.

Koszty podróży oraz zakwaterowania ponoszą uczestnicy - nie przewiduje się opłaty konferencyjnej.

Zgłoszenia (abstrakty referatów - jedna strona formatu A4) należy przesyłać do 31.01.2018 na adres e-mailowy: dialog2018@slav.uni-kiel.de

Organizatorzy konferencji:
 
Prof. Dr. Norbert Nübler
Dr. Anna Weigl
Dr. Tomasz Lis
Yana Movchan, M.A.
Damian Mrowiński, M.A.

Information

Application deadline for speakers:
31.01.2018
Fee:
Brak opłaty

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.