Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 07.06.2021 - 08.06.2021
Added on: 11.02.2021

Zapisywanie wojny. Dzienniki z lat 1939-1945

Type of the event:
Conference

"Interesuje nas dziennik nie tylko jako tekst, lecz także, zgodnie z określeniem Pawła Rodaka, jako rodzaj „piśmiennej praktyki życia codziennego”, która realizuje się w trzech wymiarach: egzystencjalno-pragmatycznym, tekstowym i materialnym. W pierwszym chodzi o próbę włączenia praktyki diarystycznej w kontekst doświadczenia życiowego konkretnej jednostki, w drugim – o aspekt treściowy, w którym istnieje nieustanne napięcie pomiędzy jednostką piszącą a ogólnym planem historycznego dramatu, wreszcie zaś trzeci, który każe przyjrzeć się dziennikom poprzez pryzmat kwestii pozatekstowych, takich jak fizyczny stan zapisków, nadpalenia, wybrakowania, grafia, skreślenia rysunki czy charakter nośnika – szczególnie istotny wobec wojennych kłopotów z dostępem do materiałów piśmienniczych". (Z zaproszenia organizatorów)

 
Proponowane zagadnienia:
• Praktyki diarystyczne w czasie okupacji – o dziennikach jako szczególnym zjawisku społecznym;
• Polska diarystyka wojenna w kontekście europejskim: porównania, dialogi, syntezy;
• Teksty nieodkryte, nieopisane – o dziennikach zaginionych, niepublikowanych, drukowanych we fragmentach, nieprzyswojonych (m.in. Auerbach, Borowy, Gałczyński, Pogonowska, Wyleżyńska, Zawodziński, Zegadłowicz);
• Literaturą o wojnie – dziennik jako narzędzie lub warsztat pisarza; dziennik jako brulion literacki;
• Języki diariuszy: między komunikatywnością a hermetycznością, między prawdą wydarzeń a prawdą zapisu;
• Diarystyka – rejestracja czy fikcjonalizacja?;
• Dziennik jako autoterapia: rozładowanie emocji, kompensowanie stanów lękowych, przezwyciężanie kryzysów, ustanawianie porządku;
• Dziennik jako archiwum: zapamiętywanie, zbieranie dowodów, dokumentacja zbrodni;
• Traumatografie – ślady doświadczeń traumatycznych w diariuszach, języki traumy, sposoby zapisu;
• Uczestnik, świadek, bystander – o postawach notujących;
• Materialność zapisu;
• Dziennik wojenny wobec tradycji diarystycznej;
• Diariusze jako praktyka pisarska uwarunkowana klasowo – dzienniki jako źródła wiedzy o relacjach społecznych.
 
Abstrakty o objętości nie większej niż trzy tysiące znaków – wraz z imieniem i nazwiskiem, afiliacją i adresem kontaktowym – należy wysyłać na adres: zapisywanie.wojny@gmail.com do 31 marca 2021 roku. Do 15 kwietnia autorzy wybranych zgłoszeń otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.
Referaty uczestników zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej.

Information

Application deadline for speakers:
31.03.2021
Added on:
11 February 2021; 21:18 (Mariola Wilczak)
Edited on:
11 February 2021; 21:19 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.