Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 03.05.2021 - 01.09.2021
Added on: 01.05.2021

Zaproszenie do publikacji wpółroczniku "Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura"

Type of the event:
Call for papers

Redakcja półrocznika "Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura", afiliowanego przy IBL PAN, zaprasza do publikacji artykułów. Półrocznik figuruje na liście czasopism naukowych MEiN (20 pkt). Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny (ukazują się w nim prace poświęcone dawnej literaturze, także historii czy historii kultury). Publikują w nim badacze polscy i zagraniczni, będący na każdym etapie kariery naukowej (zarówno doświadczeni, jak i młodzi). W roku 2021 ukażą się dwa zeszyty. Termin nadsyłania tekstów do zeszytu pierwszego to 30 maja 2021, do zeszytu drugiego 1 września 2021. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o upowszechnienie informacji wśród Państwa pracowników, jak również doktorantów. 

Szczegółowe informacje o piśmie na naszej stronie internetowej: https://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/redakcje-czasopism/meluzyna/o-czasopismie.

Instrukcje dla Autorów znajdują się natomiast pod poniższym adresem: https://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/redakcje-czasopism/meluzyna/dla-autorow.

Kontakt: melusine@interia.eu

Sekretarz redakcji: ewa.cybulska@ibl.waw.pl

Information

Application deadline for speakers:
01.09.2021
Added on:
1 May 2021; 20:21 (Mariola Wilczak)
Edited on:
1 May 2021; 20:27 (Mariola Wilczak)

See also

19.03.2019

Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych

Pracownia Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Koła Historyków Kultury i Literatury Dawnej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie) w dniach 26-28 września 2019 roku.

14.01.2021

Radość. W kręgu staropolskiego doświadczenia radości i śmiechu / z cyklu "Spotkania z Meluzyną"

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Radość. W kręgu staropolskiego doświadczenia radości i śmiechu”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018, Pobierowo 2019, konferencja online w 2020), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się online na platformie Ms Teams w dniach 19-20 kwietnia 2021.

08.05.2017

Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia i kultura / interdyscyplinarna konferencja naukowa

Uprzejmie zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję naukową „Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia i kultura”, która rozpocznie cykliczne „Spotkania z Meluzyną”, organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie) w dniach 19-21 października 2017 roku. Organizatorem jest Pracownia Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Koła Historyków Kultury i Literatury Dawnej.

22.04.2020

W kręgu staropolskiej moralistyki i moralistów

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „W kręgu staropolskiej moralistyki i moralistów”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018, Pobierowo 2019), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale (woj. łódzkie) w dniach 28-30 września 2020 roku. (informacja organizatorów)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.