Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.04.2021 - 20.04.2021
Added on: 14.01.2021

Radość. W kręgu staropolskiego doświadczenia radości i śmiechu / z cyklu "Spotkania z Meluzyną"

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students, Doctors

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Radość. W kręgu staropolskiego doświadczenia radości i śmiechu”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018, Pobierowo 2019, konferencja online w 2020), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się online na platformie Ms Teams w dniach 19-20 kwietnia 2021.

W skład komitetu organizacyjnego wchodzą członkowie redakcji pisma:
dr hab. Maria Barłowska prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz (Instytut Badań Literackich. Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w.)
dr hab. Dariusz Dybek (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Michał Kuran prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Witold Wojtowicz prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie).

Kolejną naszą konferencję poświęcamy następującym kręgom tematycznym:

  • kultura śmiechu i radości, jej tradycje, ars iocandi,
  • radość i śmiech a moralistyka religijna i świecka,
  • doświadczenie radości w traktatach pedagogicznych,
  • radość a kreowanie wzorców osobowych,
  • radość i śmiech w staropolskim teatrze,
  • formy literackie i ich związek z doświadczeniem radości i śmiechu (satyra, epos, kazanie, żywot, komedia, traktat, dialog i in.),
  • sylwetki staropolskich żartownisiów,
  • szukanie powiązań: relacje między dziełami, ludźmi, zdarzeniami, miejscami w kontekście śmiechu.

Nie wyznaczamy sztywnych ram chronologicznych, choć interesuje nas przede wszystkim szeroko pojęta literatura (i kultura) do końca XVIII wieku, obecne w niej doświadczenie radości i śmiechu. Materiał do rozważań mogą stanowić teksty literatury „wysokiej”, jak i „popularnej” czy wręcz związanej z folklorem. Interdyscyplinarność wyraża także zainteresowanie „pogranicznymi” formami literackimi czy paraliterackimi (w naszym dzisiejszym rozumieniu).

Czekamy na twórcze i odkrywcze propozycje, podejmujące tematykę konferencji. Zapraszamy zwłaszcza doktorantów, a także „młodych” naukowców tuż po uzyskaniu stopnia doktorskiego. Konferencja ta jest przede wszystkim dla nich. Mile widziane są również propozycje złożone przez studentów, zainteresowanych dawną kulturą i literaturą, uczestników kół naukowych - przyszłych „staropolan”. Wraz z badaczami średniego pokolenia tworzymy w „Spotkaniach z Meluzyną” miejsce do poszukiwań, prób i wzajemnie inspirujących dyskusji.

Na zgłoszenia tematów (nadsyłanych pocztą lub drogą e-mailową z potwierdzeniem odbioru) wraz ze streszczeniem oczekujemy do 14 marca 2021 roku. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo dokonywania selekcji wśród nadesłanych propozycji. Zgłoszenia należy dostarczyć drogą mailową na adres: literatura.dawna@uni.lodz.pl.

Nie przewidujemy opłat konferencyjnych.

Informacje o przyjęciu referatów, także szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane do 21 marca 2021 roku.

kierownik naukowy Michał Kuran
sekretarz Aleksandra Goszczyńska

Information

Application deadline for speakers:
14.03.2021
Fee:
bez opłat
Added on:
14 January 2021; 12:27 (Mariola Wilczak)
Edited on:
19 January 2021; 12:56 (Mariola Wilczak)

See also

22.04.2020

W kręgu staropolskiej moralistyki i moralistów

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „W kręgu staropolskiej moralistyki i moralistów”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018, Pobierowo 2019), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale (woj. łódzkie) w dniach 28-30 września 2020 roku. (informacja organizatorów)

19.03.2019

Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych

Pracownia Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Koła Historyków Kultury i Literatury Dawnej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie) w dniach 26-28 września 2019 roku.

07.04.2021

Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje /IV konferencja z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze

Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Humanistyczne Konsorcjum Naukowe serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w IV konferencji z cyklu Staropolskie Spotkania Językoznawcze, zatytułowanej Język staropolskich tekstów. Nowe odczytania, analizy, interpretacje.

08.05.2017

Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia i kultura / interdyscyplinarna konferencja naukowa

Uprzejmie zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję naukową „Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia i kultura”, która rozpocznie cykliczne „Spotkania z Meluzyną”, organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie) w dniach 19-21 października 2017 roku. Organizatorem jest Pracownia Badań nad Kulturą Religijną i Dawnym Piśmiennictwem Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Koła Historyków Kultury i Literatury Dawnej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.