Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 29.11.2022 - 30.11.2022
Added on: 15.10.2022

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Śmiech, humor, satyra

Type of the event:
Conference
City or town:
Olsztyn

Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie zapraszają do udziału w X sesji naukowej Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Śmiech, humor, satyra, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2022 r. w Olsztynie.

plakat sesji naukowej "Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Śmiech, humor, satyra”

Organizatorzy proponują perspektywę poznawczą życia prywatnego i życia codziennego epoki przez pryzmat reakcji emocjonalnej, jaką jest śmiech.
Celem konferencji jest porównawczy ogląd ról i znaczeń humoru, komizmu, śmiechu i śmieszności w historii, kulturze i literaturze, prasie, ikonografii, twórczości muzycznej Polaków w XIX stuleciu.

Tematyka dziewiętnastowiecznej kultury śmiechu stwarza wiele możliwości interpretacyjnych i otwiera nowe perspektywy badawcze nad społeczeństwem polskim w dobie zaborów. Organizatorzy zapraszają przede wszystkim historyków, historyków sztuki, literaturoznawców, historyków kultury, antropologów kultury, etnologów, muzealników i archiwistów, ale także przedstawicieli innych dyscyplin, do prezentacji swoich wyników badań i wymiany doświadczeń podczas obrad.

Propozycje referatów prosimy przesyłać drogą elektroniczną na formularzu zgłoszeniowym do 1 listopada 2022 r. na adres: mariakorybut@o2.pl.  Uczestnicy nie wnoszą opłaty konferencyjnej.

Information

Application deadline for speakers:
01.11.2022
Application deadline for participants:
01.11.2022
Fee:
bez opłat
Added on:
15 October 2022; 18:55 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 October 2022; 18:58 (Piotr Bordzoł)

See also

14.01.2021

Radość. W kręgu staropolskiego doświadczenia radości i śmiechu / z cyklu "Spotkania z Meluzyną"

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Radość. W kręgu staropolskiego doświadczenia radości i śmiechu”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018, Pobierowo 2019, konferencja online w 2020), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się online na platformie Ms Teams w dniach 19-20 kwietnia 2021.

05.01.2019

Humor i karnawalizacja w komunikacji / IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Nasz język ojczysty”

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23.03.2019 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i organizowana jest w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego. Do wzięcia udziału zapraszamy studentów i doktorantów filologii polskiej, a także: kulturoznawstwa, dziennikarstwa, socjologii, medioznawstwa oraz kierunków pokrewnych.

26.03.2018

"O mężczyźnie (nie)zwyczajnie" - VI sesja z cyklu "Życie prywatne Polaków w XIX wieku"

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

25.05.2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Anna Markowa – życie i twórczość

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Anna Markowa. Życie i twórczość”, która odbędzie się 19 listopada 2021 w Białymstoku. Jest to pierwsza konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości autorki Biletu w jedną stronę, Obiektu strzeżonego, Akwarium, Długożywia, Ciemnego lakieru czy Śmierci. W roku 2022 Anna Markowa obchodziłaby swoje 90 urodziny, chcemy tę rocznicę uczcić wydaniem monografii z rozprawami przybliżającymi postać pisarki, poetki, dziennikarki i społeczniczki. Jeżeli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na spotkanie w formie stacjonarnej, przewidujemy transmisję obrad i wydarzeń artystycznych online.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.