Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 25.03.2022
Added on: 06.01.2022

Zdalna Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dawna i współczesna powieść dla dziewcząt"

Type of the event:
Conference

Uniwersytet w Białymstoku zaprasza do podzielenia się wynikami badań nad specyfiką, genezą, rozwojem polskiej i zagranicznej powieści dla dziewcząt.

Proponowane kręgi zagadnień:

  • Powieść dla dziewcząt – wyznaczniki; przedmiot i metodologia badań;
  • Powieść dla dziewcząt w kręgu gatunkowych, literackich i kulturowych zależności;
  • Rozwój i przemiany powieści dla dziewcząt;
  • Główne problemy i motywy (dom, rodzina, pierwsza miłość, dorastanie…);
  • Portret/y dorastającej dziewczyny;
  • Dawni i współcześni twórcy powieści dla dziewcząt: Hoffmanowa, Krakowowa, Papi, Urbanowska, Alcott, Burnett, Montgomery, Buyno-Arctowa, Korczakowska, Kann, Makuszyński, Żurakowska, Ożogowska, Krüger, Boglar, Kamieńska, Bielicki, Siesicka, Musierowicz, Nowacka, Przybylska, Fox i wielu innych…

Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Anna Janicka, prof. UwB
dr hab. Elżbieta Kruszyńska, prof. UMK
dr hab. Anna Nosek, prof. UwB (przewodnicząca)
dr hab. Barbara Szargot, prof. UJD
dr hab. Maciej Szargot, prof. UŁ
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP
dr hab. Joanna Zajkowska, prof. UKSW

Information

Application deadline for speakers:
20.02.2022
Application deadline for participants:
20.02.2022
Fee:
200 zł
Added on:
6 January 2022; 15:41 (Mariola Wilczak)
Edited on:
6 January 2022; 15:41 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.