Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.05.2019 - 16.05.2019
Added on: 30.03.2019

Zryw romantyczny

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego zaprasza do udziału w organizowanej przez siebie konferencji.

Organizator konferencji zaprasza do zgłaszania propozycji referatów dotyczących m.in. następujących zagadnień:

  • Zryw narodowy – ile prawdy, a ile wyolbrzymienia jest w stereotypach na temat romantycznych zrywów narodowowyzwoleńczych, do jakiego stopnia określają one polski romantyzm, czy bohater polskiego romantyzmu to żołnierz – spiskowiec;
  • Zryw literacki – tak zwany przełom romantyczny: charakter i ranga początku (a także końca) romantyzmu; zrywanie z konwencjami: nowatorskie (?) podejście romantyków do znanych form czy tematów;
  • Zryw badawczy – nowe kierunki w refleksji nad literaturą romantyczną, ich użyteczność i wpływ na rozwój historii literatury;
  • Zryw(anie) masek – zagadnienia recepcji, interpretowanie znanych dzieł na nowo, odkrywanie prawdy o romantykach i romantyzmie, maski dzieła: konwencje, stylizacje; maski twórców: autokreacja.

Zgłoszenia można przesyłać do 24 kwietnia 2019 roku. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej konferencji: https://zrywromantyczny.wordpress.com/, należy przesłać na adres: zrywromantyczny@gmail.com.

Information

Address:
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, sala 17 (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa)
Application deadline for speakers:
24.04.2019
Fee:
bez opłat

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.