Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 08.06.2019 g.08:45 - 08.06.2019 g.16:00
Added on: 17.05.2019

Zwierciadło przechadzające się po XIX wieku – z perspektywy obserwatora-badacza / Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław
Target groups:
Students, PhD Students

Koło Naukowe Miłośników XIX wieku im. prof. Tadeusza Żabskiego, działające przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję studencko-doktorancką: Zwierciadło przechadzające się po XIX wieku – z perspektywy obserwatora-badacza. Pragniemy podjąć tak rozległy temat, ponieważ jesteśmy zainteresowani różnymi spojrzeniami na wiek XIX i jego dokonania. Zachęcamy do udziału studentów i doktorantów różnych kierunków.

Proponowane obszary badań do prezentacji na Konferencji:

  1. Literatura XIX-wieczna i sylwetki twórców.
  2. Wynalazki i osiągnięcia.
  3. Prawo, ekonomia i filozofia.
  4. Zapomniane postaci i wydarzenia.
  5. Badania własne studentów i doktorantów.

Zapewniamy certyfikaty aktywnego uczestnictwa.

W trakcie konferencji odbędzie się konkurs na najlepszy referat, jego wyboru dokonają Członkowie Koła wraz z Opiekunem.

Informacje i zgłoszenia: kn.xix.ifp@gmail.com

Regulamin dostępny u Organizatorów

Information

Address:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław
Application deadline for speakers:
25.05.2019 23:00
Application deadline for participants:
31.05.2019 12:00
Fee:
bez opłat
Added on:
17 May 2019; 08:27 (Elżbieta Elżbieta Lubczyńska)
Edited on:
18 May 2019; 11:32 (Mariola Wilczak)

See also

25.11.2019

Ikonosfera w XIX wieku: wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie historyka XIX wieku (do 1918 r.) / IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza pracowników naukowych i doktorantów do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historyków XIX wieku. Bieżąca edycja konferencji poświęcona jest zagadnieniom ikonosfery w XIX wieku (do 1918 r.) jako perspektywie badawczej dla historii społecznej, politycznej i kulturowej.

18.03.2016

Ciemna strona człowieka w literaturze i kulturze XIX wieku / Konferencja studencko-doktorancka

Studencko-doktoranckie Koło Naukowe Literatury i Kultury XIX wieku w Zakładzie Literatury i Kultury XIX wieku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na konferencję "Ciemna strona człowieka w literaturze i kulturze XIX wieku"

23.03.2021

Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa. Językoznawstwo w trybie zdalnym i stacjonarnym /ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić doktorantów, studentów i wszystkie osoby zainteresowane na siedemnastą edycję ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa. Językoznawstwo w trybie zdalnym i stacjonarnym, która stworzy okazję, by podzielić się swoimi badaniami oraz wspólnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób dynamicznie zmieniająca się sytuacja na świecie może wpływać na tematykę czy metodologię badań, jakie szanse i zagrożenia dla nauki stwarza.

07.06.2016

Młody wiek XIX?

Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego przy Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej Młody wiek XIX?   Wolność, równość, braterstwo – to hasło otwiera i definiuje tak odmienny od wcześniejszych wiek XIX. Młodość, miłość, szaleństwo – czy nie tak mogłaby brzmieć podobna triada złożona z obiegowych haseł potocznie kojarzonych z kształtującym się od początku XIX wieku romantyzmem? Jak każde uproszczenie może ona śmieszyć, wydaje się jednak, że powinna też skłaniać do refleksji na temat funkcjonujących powszechnie schematów interpretacyjnych. Dyskusję na ich temat chcemy zacząć od rewizji kategorii młodości – traktowanej w odniesieniu do romantyzmu jak aksjomat, aprzecież wcale nie tak oczywistej. Nasze rozważania pragniemy rozszerzyć także na pozytywizm i Młodą Polskę, czyli tradycyjnie wyodrębniane epoki składające się wraz z romantyzmem na dziewiętnastowieczną formację kulturową. Romantyzm, rozumiany według stworzonej przez Stanisława Brzozowskiego formuły „buntu kwiatu przeciwko korzeniom”, łatwo utożsamić z twórcami młodymi, bezkompromisowymi i pełnymi zapału w walce ze skostniałymi wzorcami kultury starców. Dość wspomnieć o Mickiewiczowskiej Odzie do młodości i jej żywiołowym zawołaniu: „Młodości! dodaj mi skrzydła!”. Jak jednak wobec tego rozumieć bohatera Spowiedzi dziecięcia wieku Alfreda de Musset, a dla którego młodość jest „główną przeszkodą do wyleczenia”, przyczyną największych cierpień? Jak się rozprawić ze stereotypem wiecznie starych pozytywistów? Jak postrzegać młodość Młodej Polski z jej findesieclowymi hasłami i atmosferą krańcowości? Wreszcie: jak opisać dramatyczny rozdźwięk między wiekiem biologicznym a wiekiem odczuwanym tak wyraźnie dostrzegalny u młodopolskich dekadentów, a przecież charakterystyczny też dla wcześniejszych pokoleń XIX wieku?  

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.