Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.06.2020 - 20.06.2020
Added on: 25.11.2019

Ikonosfera w XIX wieku: wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie historyka XIX wieku (do 1918 r.) / IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza pracowników naukowych i doktorantów do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historyków XIX wieku. Bieżąca edycja konferencji poświęcona jest zagadnieniom ikonosfery w XIX wieku (do 1918 r.) jako perspektywie badawczej dla historii społecznej, politycznej i kulturowej.

Proponowane zagadnienia:

  •  źródła do badań nad ikonosferą,
  •  metodologie badań, koncepcje interpretacyjne i ujęcia teoretyczne,
  •  analizy i interpretacje,
  •  studia przypadków.

Organizatorzy proponują, by dyskusje związane z ikonosferą ogniskowały się na różnorodnych problemach, poczynając od źródłoznawstwa, poprzez studia teoretyczne, badania związane z sektorem wyobrażeń społecznych, procesów komunikacji społecznej - oraz roli tych zjawisk w budowaniu relacji społecznych aż po I wojnę światową włącznie. Zakres geograficzny referatów pozostaje nieograniczony.

Języki konferencji: polski, angielski i rosyjski.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 stycznia 2020 r. na adres: konferencjaxixwiek.ih@gmail.com.
Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do końca marca 2020 r.

Czas wystąpienia to 20 minut.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów i nie zwracają kosztów przejazdu. Opłata konferencyjna nie jest wymagana.

Komitet organizacyjny konferencji:
Prof. Małgorzata Karpińska (przewodnicząca),
prof. Tomasz Kizwalter,
prof. Alicja Kulecka,
dr hab. Artur Markowski,
mgr Jan Błachnio (sekretarz),
mgr Piotr Hummel (sekretarz)

Formularz zgłoszeniowy:
1. imię i nazwisko, stopień naukowy
2. adres mailowy
3. afiliacja
4. tytuł wystąpienia
5. streszczenie do 200 słów ze spacjami
 

Information

Application deadline for speakers:
31.01.2020
Fee:
bez opłat

See also

26.02.2018

Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością.

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

13.12.2019

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2020 r. w Bydgoszczy.

26.09.2020

Emigracja kaszubska w Winonie i USA. Historia i dziedzictwo

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej pt. Emigracja kaszubska w Winonie i USA. Historia i dziedzictwo.      

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.