Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.06.2020 - 20.06.2020
Added on: 25.11.2019

Ikonosfera w XIX wieku: wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie historyka XIX wieku (do 1918 r.) / IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza pracowników naukowych i doktorantów do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historyków XIX wieku. Bieżąca edycja konferencji poświęcona jest zagadnieniom ikonosfery w XIX wieku (do 1918 r.) jako perspektywie badawczej dla historii społecznej, politycznej i kulturowej.

Proponowane zagadnienia:

  •  źródła do badań nad ikonosferą,
  •  metodologie badań, koncepcje interpretacyjne i ujęcia teoretyczne,
  •  analizy i interpretacje,
  •  studia przypadków.

Organizatorzy proponują, by dyskusje związane z ikonosferą ogniskowały się na różnorodnych problemach, poczynając od źródłoznawstwa, poprzez studia teoretyczne, badania związane z sektorem wyobrażeń społecznych, procesów komunikacji społecznej - oraz roli tych zjawisk w budowaniu relacji społecznych aż po I wojnę światową włącznie. Zakres geograficzny referatów pozostaje nieograniczony.

Języki konferencji: polski, angielski i rosyjski.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 stycznia 2020 r. na adres: konferencjaxixwiek.ih@gmail.com.
Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do końca marca 2020 r.

Czas wystąpienia to 20 minut.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów i nie zwracają kosztów przejazdu. Opłata konferencyjna nie jest wymagana.

Komitet organizacyjny konferencji:
Prof. Małgorzata Karpińska (przewodnicząca),
prof. Tomasz Kizwalter,
prof. Alicja Kulecka,
dr hab. Artur Markowski,
mgr Jan Błachnio (sekretarz),
mgr Piotr Hummel (sekretarz)

Formularz zgłoszeniowy:
1. imię i nazwisko, stopień naukowy
2. adres mailowy
3. afiliacja
4. tytuł wystąpienia
5. streszczenie do 200 słów ze spacjami
 

Information

Application deadline for speakers:
31.01.2020
Fee:
bez opłat
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.