Polish Studies Newsletter

Job offer

Zdj. fauxels z Pexels | Pexels
Added on: 13.01.2022
Deadline for submitting applications: 31.01.2022

Nauczyciele kierowani do pracy za granicą

Fields:
dydaktyka

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi nabór nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2022/2023. W rekrutacji mogą uczestniczyć: poloniści, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki. Będą oni kierowani do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji oraz Argentyny i Brazylii. 

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

  • kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu;
  • znajomość języka rosyjskiego (Europa Środkowo-Wschodnia i Azja), języka portugalskiego (Brazylia), języka hiszpańskiego (Argentyna) i/lub obowiązującego w kraju skierowania;
  • co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
  • warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Osoby te organizują także m.in. drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. 

Zadaniem nauczycieli kierowanych do pracy za granicą jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także wspieranie w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

 

Information

Added on:
13 January 2022; 12:00 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
13 January 2022; 12:00 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.