Polish Studies Newsletter

Job offer

NCK
Added on: 27.09.2023
Deadline for submitting applications: 09.10.2023

Praktyki w kulturze

Form of employment:
internship

Narodowe Centrum Kultury zaprasza na jesienno-zimową edycję programu „Praktykuj w kulturze”.

Praktykanci i praktykantki mogą się zgłaszać poprzez portal Pracuj w kulturze w zakładce Praktykuj w kulturze – „Szukaj praktyk”, używając przycisku APLIKUJ pod interesującą ich ofertą. 

Zgłoszenie trafia bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki. Każdy praktykant, praktykantka może wybrać maksymalnie trzy interesujące go, ją oferty. Może się to wiązać z koniecznością odbycia trzech rozmów kwalifikacyjnych. W trakcie danej edycji można odbyć wyłącznie jedne praktyki. 

Zadaniem praktykujących będzie - pomoc w bieżącej realizacji działań instytucji kultury,  praca projektowa, pogłębianie swoich umiejętności w zakresie komunikacji, organizacji i promocji, animacja kulturowa, kontakt z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych instytucji kultury w Polsce, a co najważniejsze – rozwój osobisty i zawodowy. 

Po zakończonych praktykach praktykantka, praktykant otrzymuje list rekomendujący od instytucji oraz zaświadczenie Narodowego Centrum Kultury. Proponowane są też webinaria, które ułatwiają podjęcie decyzji zawodowych.

Realizacja praktyk odbędzie się w okresie od 10.10.2023 do 31.03.2024. 

Information

Added on:
27 September 2023; 19:36 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
27 September 2023; 19:36 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.