Polish Studies Newsletter

Job offer

NCK | Narodowe Centrum Kultury
Added on: 22.06.2022
Deadline for submitting applications: 27.06.2022

Praktykuj w kulturze – nabór uzupełniający dla praktykantów

Fields:
kultura

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Praktykuj w kulturze”.

 

Nabór podstawowy dla praktykantów trwał do 13.06.2022 r. W dniach 15–27.06.2022 r. prowadzony jest nabór uzupełniający na wolne miejsca w instytucjach kultury. 

Program umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie członków do swoich zespołów.

Praktyki w instytucji kultury i praca w nowym zespole to:
– poznanie nowych osób, środowiska, znanych osobistości, zdobycie kontaktów zawodowych,
– praktyczne poznanie funkcjonowania organizacji (jak funkcjonuje organizacja pozarządowa, instytucja publiczna?),
– podniesienie pewności siebie oraz rozwój osobisty,
– poznanie ciekawych miejsc oraz interesujących ludzi,
– poznanie instytucji „od kuchni”, zaangażowanie w przygotowanie wydarzeń krok po kroku,
– praca przy konkretnych wydarzeniach,
– możliwość poznania niedostępnych aspektów pracy w instytucji (lub trudno dostępnych),
– praktyczna nauka konkretnych narzędzi,
– dostęp do materiałów branżowych (dostępnych w danej instytucji) np. szkoleń,
– możliwość realizacji własnych pomysłów,
– furtka do zatrudnienia, przekwalifikowania się.

Dodatkowo, niewątpliwą korzyścią z udziału w projekcie jest otrzymanie dokumentów: listu rekomendującego od instytucji lub organizacji, w której odbędziesz praktyki oraz zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury za udział w projekcie. Poza tym dla praktykantów, którzy ukończyli praktyki i zostały dopełnione wszystkie formalności przygotowujemy specjalne bezpłatne szkolenie. Szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak autoprezentacja lub promocja instytucji kultury. Jest też okazją do spotkania się z innymi uczestnikami projektu oraz z pracownikami Narodowego Centrum Kultury.

  • Tryb realizacji praktyk będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między praktykantem a instytucją oferującą praktyki. Może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji praktyk od 160 godzin do 320 godzin.
  • Faktyczna długość praktyk będzie każdorazowo ustalana bezpośrednio pomiędzy praktykantem a instytucją przyjmującą i będzie uzależniona od możliwości i potrzeb instytucji kultury oraz od harmonogramu zajęć praktykanta w ciągu roku.
  • W przypadku odbywania praktyk poza miejscem zamieszkania praktykanci samodzielnie pokrywają także koszty zakwaterowania, z wyjątkiem sytuacji, w których instytucja przyjmująca wyrazi gotowość do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania praktykantów.

Information

Added on:
22 June 2022; 19:03 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
22 June 2022; 19:04 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.