Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 01.02.2021
Literature studies

100 seconds to midnight

Journals:
"World and Word" | 34(1) | 2020

Wypracowane przez lata modele nie sprawdziły się i wielu krytyków zwraca uwagę, że jest to między innymi spowodowane naszym pojmowaniem przyszłości jako czegoś jasnego, stabilnego i możliwego do przewidzenia. Nabierający wciąż rozpędu kryzys klimatyczny, powracająca groźba zagłady nuklearnej, niebezpieczeństwa wynikające z samej natury naszego zglobalizowanego świata, wszystko to sprawia, że według naukowców prowadzących tzw. Zegar Zagłady, którego wskazówki są obecnie ustawione na 23:58:20, koniec ludzkości jest bliższy i bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek wcześniej. Według Ziauddina Sardara żyjemy w czasach postnormalnych – epoce, którą charakteryzuje niepewność, gwałtowność zmian, nierozwiązywalne sprzeczności i zachowania chaotyczne. Dlatego naukowcy pracujący w obszarze studiów nad przyszłością proponują rozróżnienie między „future” – jedną przyszłością, a „futures” – mnogością potencjalnych scenariuszy przyszłości. Podążając za tą koncepcją, kolejny tom „Świata i Słowa” proponuje spojrzenie na różne koncepcje i manifestacje tego, co nazywamy przyszłością. Znajdą się w nim zarówno teksty wybitnych specjalistów zajmujących się przyszłością, takich jak Ziauddin Sardar, jak i tych naukowców, którzy wciąż postrzegają to pojęcie w bardziej tradycyjny sposób. Zapraszamy do refleksji nad przyszłością – dopóki jeszcze ją mamy.

List of contents

Information

Published on:
12.11.2020
Added on:
1 February 2021; 22:43 (Mariola Wilczak)
Edited on:
1 February 2021; 22:45 (Mariola Wilczak)

Recently added issues


See also

15.02.2024
Literature studies

"Second Texts" | (6) | 2023

Journal issue title: Nasze teraźniejszości

"Żyjemy pod presją radykalnej zmiany naszego doświadczenia czasu. To znaczy tego, w jakich kategoriach myślimy o przyszłości – godzin, dni, miesięcy czy lat, a może realizacji jeszcze bardziej odległych życiowych celów? O teraźniejszości – jako chwili, polu, a może środowisku, w którym żyjemy? O przeszłości – jako spełnionej i niezmiennej rzeczywistości? Jako oparciu czy przekleństwie? Jako otwartej możliwości nowych jej wersji? Mam przekonanie, że jest to zmiana tyleż oczywista, co nieuświadamiana. Oczywista, bo przez wielu refleksyjnie doświadczana, lecz przez większość wypierana czy przesłaniana niewczesnymi już wyobrażeniami wziętymi głównie ze słownika nowoczesności." 

10.01.2024
Literature History

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 24 (2) | 2023

Journal issue title: Edycje romantyków – interpretacje romantyzmu

Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Romantyzmu Polskiego, co skłoniło wielu badaczy do zorganizowania konferencji naukowych poświęconych temu okresowi tudzież podjęcia inspirujących przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym.

20.01.2019
Literature History

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 13(1) | 2018

Journal issue title: Problemy edycji literatury XIX i XX wieku

W najnowszym numerze „Sztuki Edycji” Autorzy proponują przede wszystkim rekonesans po pracach badaczy, którzy swoją uwagę, a nierzadko i naukową pasję, skoncentrowali na archiwaliach pochodzących z ostatnich dwustu lat.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.