Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 09.04.2021
Literature studies

Journals:
18(2) | 2020
Publishing house::
ISSN:
ISSN 2084-7963 (print); ISSN 2391-7903 (online)

List of contents

Wstęp. Niedoceniane a potrzebne: edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży, Marcin Lutomierski; Artykuły i rozprawy. Sztuka książki – książki o sztuce. Wpływ współczesnych polskich wydawców na kształtowanie wrażliwości estetycznej młodych czytelników, Elżbieta Jamróz-Stolarska; Ilustracja w przekładzie. Przekład i redakcja ilustrowanych książek dla dzieci i młodzieży, Elżbieta Zarych; Ilustratorzy wobec kulturowego tabu. Wiedza o seksualności w książkach dla dzieci i młodzieży, Natalia Paprocka, Agnieszka Wandel; Komentarz i modernizacja dzieła literackiego dla uczniów szkoły podstawowej, Albert Walczak; „Łatwiejsza i bardziej przyjemna” – „Nie-Boska komedia” w szkolnym wydaniu, Magdalena Bizior-Dombrowska; Edycje bajek i powiastek Stanisława Jachowicza, Marcin Lutomierski; Edycje bajek i baśni Warmii i Mazur (przegląd oraz tendencje), Zbigniew Chojnowski; Seria literacka „Czytam sobie” wydawnictwa Egmont – specjalne teksty w specjalnym opracowaniu Bożena Hojka; Fińskie książki dla dzieci na polskim rynku wydawniczym, Katarzyna Barcik; "Harry Potter" w Polsce – poszukiwanie podstawy przekładu i przegląd dostępnych wydań, Anna Raczyńska; Artykuły, dokumenty, manuskrypty. Import do zaboru rosyjskiego książek literackich adresowanych do młodego odbiorcy i ich cenzurowanie w latach 1865–1904, Janusz Kostecki, Małgorzata Rowicka; „Pisać, bo nie dam nic pić we Lwowie!” Listy Kornela Makuszyńskiego do Zofii Osbergerowej, Justyna Staroń; „Praca zbiorowa”. O rękopisie „Pierwszej Szopki Reflektora”, Justyna Teterwak, Aleksander Wójtowicz; Wypracowania szkolne (1945–1946) o tematyce wojennej, Maciej Wróblewski; Typografia w służbie propagandy. Wizualne i perswazyjne aspekty druków ulotnych z lat 1918–1939, Marcin Poprawa; Przeglądy i sprawozdania. Antoniego Czyża "Rojny i gwarny blask kultury", Krzysztof Obremski; Wojenna Warszawa w obrazach popkultury, Justyna Zyśk; Informacje o Autorach.

Information

Added on:
9 April 2021; 22:10 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
9 April 2021; 22:10 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.