Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 09.04.2021
Literature studies

Edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży / Vol 18, No 2

ISSN:
ISSN 2084-7963 (print); ISSN 2391-7903 (online)

Tematem przewodnim prezentowanego numeru „Sztuki Edycji” jest edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że oferta wydawnicza skierowana do młodego odbiorcy jest dziś liczna i zróżnicowana. Potwierdzeniem są liczby obrazujące rozwój tego sektora rynku książki w Polsce. Otóż według danych Biblioteki Narodowej (Ruch wydawniczy w liczbach) w 1991 roku ukazało się prawie 500 tytułów dla dzieci i młodzieży, w 2000 roku było ich ok. 800, a w 2019 roku ok. 4,4 tys. (łącznie z komiksami). Jak wynika z badań prowadzonych przez Bibliotekę Analiz (Rynek książki w Polsce), publikowanie książek literackich dla młodego odbiorcy staje się coraz bardziej dochodowe.

Mimo rozwoju tej części rynku wydawniczego (na ziemiach polskich od ok. 200 lat) problematyka edytorstwa literatury dla dzieci i młodzieży nie cieszyła i nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem badaczy. Taki stan rzeczy może wynikać ze statusu literatury dla młodego odbiorcy w naukowej (szczególnie literaturoznawczej) refleksji, gdzie wciąż dość powszechne jest myślenie o tej twórczości jako „niższej”, „mniej artystycznej” i niewymagającej pogłębionych badań. Tymczasem autorzy zgromadzonych tu artykułów, studiów i komentarzy do źródeł ukazują, jak ważne i zarazem interesujące są zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego edytorstwa piśmiennictwa (zwłaszcza literackiego) adresowanego do dzieci i młodzieży.

Ze Wstępu Marcina Lutomierskiego

List of contents

Wstęp. Niedoceniane a potrzebne: edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży, Marcin Lutomierski; Artykuły i rozprawy. Sztuka książki – książki o sztuce. Wpływ współczesnych polskich wydawców na kształtowanie wrażliwości estetycznej młodych czytelników, Elżbieta Jamróz-Stolarska; Ilustracja w przekładzie. Przekład i redakcja ilustrowanych książek dla dzieci i młodzieży, Elżbieta Zarych; Ilustratorzy wobec kulturowego tabu. Wiedza o seksualności w książkach dla dzieci i młodzieży, Natalia Paprocka, Agnieszka Wandel; Komentarz i modernizacja dzieła literackiego dla uczniów szkoły podstawowej, Albert Walczak; „Łatwiejsza i bardziej przyjemna” – „Nie-Boska komedia” w szkolnym wydaniu, Magdalena Bizior-Dombrowska; Edycje bajek i powiastek Stanisława Jachowicza, Marcin Lutomierski; Edycje bajek i baśni Warmii i Mazur (przegląd oraz tendencje), Zbigniew Chojnowski; Seria literacka „Czytam sobie” wydawnictwa Egmont – specjalne teksty w specjalnym opracowaniu Bożena Hojka; Fińskie książki dla dzieci na polskim rynku wydawniczym, Katarzyna Barcik; "Harry Potter" w Polsce – poszukiwanie podstawy przekładu i przegląd dostępnych wydań, Anna Raczyńska; Artykuły, dokumenty, manuskrypty. Import do zaboru rosyjskiego książek literackich adresowanych do młodego odbiorcy i ich cenzurowanie w latach 1865–1904, Janusz Kostecki, Małgorzata Rowicka; „Pisać, bo nie dam nic pić we Lwowie!” Listy Kornela Makuszyńskiego do Zofii Osbergerowej, Justyna Staroń; „Praca zbiorowa”. O rękopisie „Pierwszej Szopki Reflektora”, Justyna Teterwak, Aleksander Wójtowicz; Wypracowania szkolne (1945–1946) o tematyce wojennej, Maciej Wróblewski; Typografia w służbie propagandy. Wizualne i perswazyjne aspekty druków ulotnych z lat 1918–1939, Marcin Poprawa; Przeglądy i sprawozdania. Antoniego Czyża "Rojny i gwarny blask kultury", Krzysztof Obremski; Wojenna Warszawa w obrazach popkultury, Justyna Zyśk; Informacje o Autorach.

Information

Added on:
9 April 2021; 22:10 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
9 April 2021; 22:10 (Piotr Bordzoł)

Recently added issues


See also

15.02.2020
Literature studies

Dzieciństwo. Literatura i Kultura | 1(2) | 2019

Journal issue title: Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym/Tom 1 Nr 2 (2019):

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego:https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/33. Temat wydania to Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym, a w środku można znaleźć trzynaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

26.07.2019
Literature studies

Dzieciństwo. Literatura i Kultura | 1(1) | 2019

Journal issue title: Film and TV Series Adaptations of Children’s and Young Adult Literature in the 21st Century

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/18. Temat wydania to Filmowe i serialowe adaptacje literatury dziecięcej i młodzieżowej w XXI wieku, a w środku można znaleźć czternaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

11.03.2021
Literature studies

Dzieciństwo. Literatura i Kultura | 2(2) | 2020

Journal issue title: Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej / Tom 2 Nr 2 (2020)

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/48. Temat przewodni to Przełamywanie antropocentryzmu w tekstach kultury dziecięcej i młodzieżowej, a w numerze opublikowano jedenaście artykułów.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.