Polish Studies Bulletin

Journal issue no.

Added on: 19.08.2018
Literature History

Nr 1

Journals:
„Witkacy!” (1) 2016
Publishing house::
ISSN:
2543-7909

Na łamach półrocznika „Witkacy!” publikowane są zarówno recenzowane rozprawy naukowe, artykuły o charakterze publicystyczno-popularyzatorskim i biograficznym oraz różnorodne teksty kultury inspirowane estetyką, sztuką czy życiem Witkacego.

Na łamach półrocznika „Witkacy!” publikowane są zarówno recenzowane rozprawy naukowe, artykuły o charakterze publicystyczno-popularyzatorskim i biograficznym oraz różnorodne teksty kultury inspirowane estetyką, sztuką czy życiem Witkacego. Pismo składa się z następujących działów, w których zamieszczane są:

  • Nieporozumienia wykluczone – artykuły naukowe;
  • Fajka bez zaciągania – różności biograficzne, odnalezione rękopisy, listy, wspomnienia, dokumenty, portrety, fotografie;
  • Forma jako taka działa – artykuły o sztuce, literaturze, teatrze, estetyce nawiązujących lub pokrewnych naszemu patronowi, inspiracje nim;
  • Wydajność na daleki dystans – teksty obcojęzyczne, rozprawy i relacje dotyczące recepcji Witkacego za granicą, artykuły o problematyce translatologicznej;
  • Drobne psychiczne przesunięcia – wywiady;
  • Typ „C” – sylwetki, portrety;
  • Nie ma złudy, jest to, co jest – kronikę wydarzeń różnych: aktualnych i nie, sprawozdania;
  • Nawoływać łatwo, tworzyć trudno – recenzje;
  • Cylindry, przyjęcia, ordery… – ogłoszenia;
  • Conchita, czyli tryumf bestii – noty o autorach.

Niestandardowe tytuły działów, często wykorzystujące Witkacowskie cytaty, sygnalizują nieszablonowe podejście do formy prezentowanych treści. Różne ujęcia dziedzin twórczości tego artysty skłaniają do polemik i rozwijania wokół nich dyskursu krytycznego.

Redakcję tworzą witkacolodzy i badacze młodszej generacji. W radzie naukowej i w gronie recenzentów zasiadają wybitni i doświadczeni witkacolodzy, a także naukowcy o szanowanym dorobku (m.in.: prof. Anna Krajewska, prof. Maria Jolanta Olszewska, prof. Jagoda Hernik Spalińska, prof. Włodzimierz Bolecki, prof. Tomasz Bocheński). W gronie autorów znajdują się m.in.: teatrolodzy, literaturoznawcy i edytorzy Dzieł zebranych Witkiewicza (prof. Janusz Degler, prof. Lech Sokół, prof. Ewa Łubieniewska); filozofowie (prof. Krzysztof Kościuszko); historycy sztuki (Wojciech Sztaba, twórca portalu www.witkacologia.eu; Beata Zgodzińska, Zbigniew Moździerz, Paweł Polit), historycy wojskowości i publicyści (Krzysztof Dubiński). Przemysław Pawlak, Tomasz Pawlak, Maciej Dombrowski to młodsi edytorzy Dzieł zebranych. Sporo miejsca poświęca się tłumaczom Witkacego: ich wypowiedziom (Alain van Crugten), prezentacjom ich sylwetek (Daniel Gerould), wywiadom z nimi (Biserka Rajčić, Wei-Yun Lin-Górecka, Dalibor Blažina, Andrzej Kuśniewicz). Publikowane są rozmowy z naukowcami, ale i z aktorami, ludźmi kultury i sztuki (Jerzy Stuhr). Drukowane są nie wyłącznie opracowania edytorskie tekstów Witkacego – także Henryka Jasieńskiego, Andrzeja Rybickiego, Stanisława Grochowiaka. „Witkacy! ” otwiera łamy dla osób z bogatym dorobkiem naukowym i artystycznym, ale i dla debiutantów. Chce być pomostem łączącym różne pokolenia ludzi nauki, krytyków i twórców.

Redakcji pisma zależy zarówno na promowaniu twórczości Witkacego za granicą, jak i na współpracy z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, zainteresowanymi tym nowoczesnym artystą, którego dzieło i myśl pozostają wciąż aktualne w paradygmacie współczesnej kultury polskiej i europejskiej.

Atutem „Witkacego!” poza aspektami merytorycznymi jest stworzony specjalnie na jego potrzeby nowoczesny projekt typograficzny i atrakcyjna szata graficzna – praktycznie każdemu tekstowi towarzyszy ilustracja. Publikowane są zdjęcia autorstwa wybitnych fotografów i ze zbiorów kolekcjonerów (np. fotoreportaż Stefana Okołowicza, twórcy albumów i katalogów, kuratora kilkudziesięciu wystaw fotografii, rysunków i obrazów Witkacego).

Okładka numeru pierwszego to kadr z filmu nakręconego przez Augusta Zamoyskiego z udziałem Witkacego z lat 20. odkrytego w Muzeum Literatury.

Dorota Niedziałkowska

List of contents

Małgorzata Vražić, Wstępniak

Janusz Degler, „Poszukuję człowieka (względnie konsorcjum) z grubymi pieniędzmi […]”. (Witkacego perypetie prasowe)

Wojciech Sztaba, Firanki to cudowna rzecz

Lech Sokół, Witkacy AD 2016 – refleksja weterana

Włodzimierz Mirski, Witajcie Siostry i Bracia w Świętym Witkacym!

Marek Średniawa, Palfy Gróf – któż to znów?

Marta Łowejko, Przetłumaczyć nieprzetłumaczalne – o hiszpańskich tłumaczeniach „Wariata i zakonnicy”

Henryk Jasieński, W Zakopanem przed sześćdziesięciu laty (Urywki z pamiętnika) przepisał, opracował i przypisami opatrzył Przemysław Pawlak

Małgorzata Vražić, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Treći Malićevi dani (Trzecie Dni Zdravka Malicia) w Zagrzebiu

Tomasz Pawlak, Nieznane tłumaczenie Nienasycenia. Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Toni Pawell-Kleczkowskiej

Alain van Crugten, Witkacy w moim życiu albo parodiując Woody’ego Allena: Bóg, Witkacy i ja

Krzysztof Dubiński, Szynel i furażka. (O datowaniu Portretu wielokrotnego w lustrach)

Małgorzata Vražić, Ojcowie i synowie sztuki

Ewa Łubieniewska, Witkacy – Autoparodia

Repertuar Teatru Witkacego styczeń–luty 2017

Michał Studziński, XIX konkurs „Witkacy pod strzechy”

Dominik Gac, (Z) Witkacy(m) o „Gardzienicach”

Beata Zgodzińska, Kilka uwag w 61. rocznicę niedoszłej wystawy

„Naprawiacze”, czyli Szewcy po chińsku. O translatorskich kłopotach, teoriach przekładu, chińskich przekleństwach i intelektualnych bredniach rozmawiają Wei-Yun Lin-Górecka oraz Aneta Jabłońska

Maciej Dombrowski, Spryciarzowi-spłyciarzowi (ł, łój, Ładoga) odpowiada redaktor tomu S. I. Witkiewicza, „Nauki ścisłe a filozofia” i inne pisma filozoficzne (1933–1939)

Przemysław Pawlak, Podsumowanie nonRoku działalności Instytutu Witkacego

Michał Studziński, Przeprowadzka, czyli zapowiedź nowego lokum słupskiej kolekcji dzieł Witkacego

Izabela Curyłło-Klag, Witkacy i Damy (mniej lub bardziej asymetryczne)

Izabela Curyłło-Klag, Witkacy w Londynie

Witkacologiczne doktoraty: Paweł Polit, Katarzyna Wojewódzka

Publikuj w „Witkacym!”: standardy redakcyjne i wskazówki dla autorów

Andrzej Rybicki, Gawęda barska (fragmenty) podał do druku Dominik Gac

Noty o autorach

Streszczenia artykułów

Abstracts in English

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.