Polish Studies Bulletin

Journal issue no.

Added on: 19.08.2018
Literature History

Nr 2 (3)

Journals:
„Witkacy!” (2 (3)) 2017
Publishing house::
ISSN:
2543-7909

Publikacja trzeciego numeru półrocznika „Witkacy!” towarzyszyła premierze Szewców w reżyserii prof. Jerzego Stuhra w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi (mówi o tym wywiad udzielony pismu). Pismo prezentowano także podczas sympozjum 3F: Formiści, Futuryści, F/Witkacy, które wieńczyły łódzkie obchody Roku Awangardy, upamiętniającego stulecie (1917–2017) narodzin ruchów awangardowych w Polsce. Oba te wydarzenia odbyły się w grudniu 2017 r.

Ten numer poświęcono Awangardzie, dlatego oprócz artykułów bezpośrednio związanych z Witkacym znalazły się w nim teksty odnoszące się do Nowej Sztuki w szerokim znaczeniu – np. dotyczące: Enrico Prampoliniego, malarza, rzeźbiarza i scenografa, kuratora międzynarodowych wystaw i redaktora pism artystycznych, oraz jego współpracy z Janem Brzękowskim czy Jalu Kurkiem; Wyndhama Lewisa, malarza, pisarza i krytyka literackiego; wywiad z kuratorami wystawy Revolution: Russian Art 1917–1932; recenzja książki Jakuba Kornhausera Awangarda, a także relacja z wystaw konstruktywistycznej sztuki, designu i typografii awangardowej w Amsterdamie.

Witkacy po powrocie z Rosji latem 1918 r. brał czynny udział w polskim życiu kulturalnym. Uczestniczył m.in. w wystawach formistów w Warszawie i Krakowie (1919), potem też w Poznaniu i Lwowie, opublikował Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia (1919), współredagował słynną jednodniówkę Papierek lakmusowy (1921). Znajdował się w centrum wydarzeń zogniskowanych wokół zagadnień nowej sztuki, a dzieła innych twórców, ich prace teoretyczne i artystyczne uważał za ważny punkt odniesienia dla własnych poszukiwań. Krytykował sztukę futurystów, polemizował z twórczością Zbigniewa Pronaszki, Leona Chwistka, Tytusa Czyżewskiego, Tadeusza Peipera, wypowiadał się na temat utworów m.in. Aleksandra Wata, Anatola Sterna czy Brunona Jasieńskiego. W numerze trzecim rozsiano więc cytaty z polemik i artykułów krytycznych Witkiewicza.

Miłośnicy autora Jedynego wyjścia nie muszą jednak czuć się zawiedzeni. Paweł Polit publikuje w trzecim numerze artykuł, w którym dowodzi ontologicznych podstaw estetyki autora Nowych form w malarstwie odniesieniu do ontologii Leona Chwistka. Maciej Dombrowski upomina się o dowartościowanie filozofii Witkiewicza. Krzysztof Dubiński przy okazji relacji o powstającej w Rosji powieści Siergieja Slepuchina Porucznik Witkiewicz szkicuje mapę artystycznych kontaktów Witkacego w Petersburgu. Przemysław Pawlak we wnikliwym studium poszukuje tożsamości Mieczysława Sierpskiego – od niego pochodziła Gitara Pabla Picassa, kolaż ofiarowany przez Witkiewicza do Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.” (praca zaginęła podczas wojny). Ewelina Góra zestawia portrety Władysława Rząba z dorobkiem Firmy Portretowej „S.I. Witkiewicz”. Całości dopełniają fragmenty serbskiego (pióra Biserki Rajčić) i chorwackiego (pióra Dalibora Blažiny) przekładu Nienasycenia oraz wywiady lub sylwetki tłumaczy. Numer trzeci zawiera ponadto ciąg dalszy rozpoczętych w poprzednim numerze tekstów (redakcja, odwołując się do XIX-wiecznej tradycji odcinków, zdecydowała się niektóre z nich podzielić na dwie części).

Na okładce numeru znalazła się praca Piotra Nogaja Hiper-Robociarz, odwołująca się do postaci groteskowego bohatera Szewców – obraz powstał specjalnie dla pisma.

 

Na podstawie Wstępniaka Małgorzaty Vražić

Dorota Niedziałkowska

List of contents

Małgorzata Vražić, Wstępniak

„Szewcy” na nowe czasy. Z Jerzym Stuhrem, reżyserem najnowszej inscenizacji dramatu w Teatrze Nowym w Łodzi rozmawia Elżbieta Grzyb

Izabela Curyłło-Klag, Skandaliści/Skandaloni. Witkacy, Wyndham Lewis a kwestia antyhumanizmu. Cz. 1

Izabela Curyłło-Klag, Artysta i wojna: pierwsza od lat retrospektywna wystawa Wyndhama Lewisa w IWM North w Manchesterze

Przemysław Strożek, Od „Zwrotnicy” do „L’Art Contemporain”. Enrico Prampolini i jego kontakty z polskimi środowiskami awangardy

Dorota Niedziałkowska, Prampolini w Muzeum Sztuki w Łodzi

Przemysław Pawlak, Łódź, Witkacy i „Gitara” Picassa

Maciej Dombrowski, Dlaczego Witkacy nie jest „polskim Heideggerem”?

Janusz Janiszewski, Dzień św. Witkacego w Szczecinie

„Jestem cieniem autora”. Z Biserką Rajčić, tłumaczką literatur słowiańskich, rozmawia Elżbieta Grzyb

Станислав Игнаци Виткјевич, БУЂЕЊЕ [Przebudzenie, fragment przekładu Nienasycenia na j. serbski]

Małgorzata Vražić, Powstaje chorwacki przekład „Nienasycenia”

Krzysztof Dubiński, Porucznik Witkiewicz w biurze Nadieżdy Dobycziny

Krzysztof Kościuszko, O Witkiewiczowskim programie ontologizacji matematyki. Cz. 2

Antoni Winch, Witz. Cz. 2

“Revolution: Russian Art 1917–1932”. Charlotte de Mille interviews Natalia Murray and John Milner, curators of the exhibition

Paweł Polit, Jedność czy wielość? Ontologiczne przesłanki koncepcji estetycznych Stanisława Ignacego Witkiewicza i Leona Chwistka

Marcin Klag, Modernizm po holendersku

Aneta Jabłońska, Zaręczynowy demonizm. Cz. 2

Karolina Kolinek-Siechowicz, Witkacy – Ingarden: marginalny spór o tożsamość dzieła muzycznego. Cz. 2

Małgorzata Vražić, Witkacy w „Koperniku”

Ewelina Góra, Witkacy i Rząb. Portret jako maska

Eryk Maciejowski, Przegląd wybranych trudności monadyzmu biologicznego

Karolina Czerska, Na tropie awangard

Habilitacja witkiewiczologa / Magisterium witkacologiczne / Sprostowanie

Dorota Niedziałkowska, Witkacy w natarciu

Standardy redakcyjne W! – przypomnienie i kilka sprostowań

Noty o autorach

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.