Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 18.08.2019
Literature Theory

Poetyka i realizmy

Journals:
Forum Poetyki (15/16) 2019
ISSN:
2451-1404

Redakcja dwujęzycznego (polsko- i anglojęzycznego) czasopisma literaturoznawczego wydawanego online „Forum Poetyki / Forum of Poetics” zaprasza do lektury numeru „Poetyka i realizmy”.

W numerze dyskusja nad koncepcją „Realpoetik” badacza romantyzmu europejskiego Paula Hamiltona, nowe propozycje odczytania różnych poetyk realistycznych oraz rewelatorskie pomysły metodologiczne zachęcające do zauważenia realności wszelkich narzędzi literaturoznawczych. Artykuły zostały zamieszczone do przeczytania w otwartym dostępie na stronie:

List of contents

TEORIE

Paweł Tomczok, Realność pośrednika

Jerzy Franczak, Barometr pani Aubain

Wojciech Hamerski, Realpoetik w Polszcze

PRZEKŁADY

Paul Hamilton, Realpoetik

PRAKTYKI

Osman Fırat Baş, Napięcia kierunkowe w Śniegu

Agnieszka Waligóra, Autotematyzm – antyrealizm? Na przykładzie jednego wiersza Tomasza Pułki

ARCHIWUM POETOLOGICZNE

Gerard Ronge, Przedstawiać dalej. O Realizmie bez granic Rogera Garaudy’ego

KRYTYKI

Tomasz Sobieraj, Realizm „krytyczny” i empatyczny. Modernistyczne projekty pisarskie (Prusa i innych)

Iwona Misiak, Listy i dziennik Anny Moszyńskiej: awers rozmowy, rewers szaleństwa

Elżbieta Winiecka, Literaturoznawcza republika marzeń

Information

Key words:
Published by:
Added on:
18 August 2019; 20:06 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
21 October 2019; 12:54 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.