Polish Studies Bulletin

Journal issue no.

Added on: 18.08.2019
Literature Theory

Poetyka i realizmy

Journals:
„Forum Poetyki” (15/16) 2019
ISSN:
2451-1404
W numerze dyskusja nad koncepcją „Realpoetik” badacza romantyzmu europejskiego Paula Hamiltona, nowe propozycje odczytania różnych poetyk realistycznych oraz rewelatorskie pomysły metodologiczne zachęcające do zauważenia realności wszelkich narzędzi literaturoznawczych. Artykuły zostały zamieszczone do przeczytania w otwartym dostępie na stronie:

List of contents

TEORIE

Paweł Tomczok, Realność pośrednika

Jerzy Franczak, Barometr pani Aubain

Wojciech Hamerski, Realpoetik w Polszcze

PRZEKŁADY

Paul Hamilton, Realpoetik

PRAKTYKI

Osman Fırat Baş, Napięcia kierunkowe w Śniegu

Agnieszka Waligóra, Autotematyzm – antyrealizm? Na przykładzie jednego wiersza Tomasza Pułki

ARCHIWUM POETOLOGICZNE

Gerard Ronge, Przedstawiać dalej. O Realizmie bez granic Rogera Garaudy’ego

KRYTYKI

Tomasz Sobieraj, Realizm „krytyczny” i empatyczny. Modernistyczne projekty pisarskie (Prusa i innych)

Iwona Misiak, Listy i dziennik Anny Moszyńskiej: awers rozmowy, rewers szaleństwa

Elżbieta Winiecka, Literaturoznawcza republika marzeń

Information

Key words:
Published by:

Recently added issues


See also

07.07.2019
Literature studies

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” | (9(12)) | 2019

Journal issue title: Część I: Human Space and Ideology; część II: Biblioteka 2

W najnowszym numerze rocznika Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” podejmowany jest namysł nad przestrzenią w różnych kontekstach, a także kontynuowany wątek biblioteki.

25.10.2019
Literature studies

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica | 2(53) | 2019

Journal issue title: „Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia ikultura” / Tom 2/ Nr 53 / 2019

Dołączone studia pozwalają pełniej ukazać, jak rozległym zagadnieniem są staropolskie historia i kultura uobecniające się w formie literackiego pokłosia. Redaktor naczelna: prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec

26.07.2019
Literature studies

„Dzieciństwo. Literatura i Kultura” | 1(1) | 2019

Journal issue title: Film and TV Series Adaptations of Children’s and Young Adult Literature in the 21st Century

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/18. Temat wydania to Filmowe i serialowe adaptacje literatury dziecięcej i młodzieżowej w XXI wieku, a w środku można znaleźć czternaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.