Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 21.06.2021
Literature

Tom 6 (2020): Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Journals:
Język Polski (6) 2020
Publishing house::
ISSN:
2450-3584

Numer szósty gromadzi teksty zarówno literaturoznawcze, jak i językoznawcze. Autorzy podjęli zagadnienia dawne, aczkolwiek tom zdominowały zwłaszcza kwestie współczesne. Przewodnikiem po tomie mogą być sygnalne hasła: Pismo święte, mistyka, teatr, Zbigniew Herbert, Margaret Atwood, Ignacy Karpowicz, Zygmunt Miłoszewski, frekwencja leksykalna motywowana debatą publiczną (studium przypadku), dotyk w polszczyźnie, językowa specyfika lokalnych i kresowych kulinariów, Harlequin.

List of contents

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (redaktor naczelny) ● 9

Wprowadzenie do zeszytu (redakcja, Mirosława Szott) ● 13

STUDIA I MATERIAŁY

WOKÓŁ TEKSTÓW

JANUSZ KRÓLIKOWSKI ● 17

Początki łacińskiego tekstu Pisma Świętego

IZABELA RUTKOWSKA ● 39

Gramatyka a granice wyrażalności w pismach mistyków Kościoła katolickiego

ANASTASIIA KORZHOVA ● 53

Українське театрознавство першої третини ХХ століття. Робота з першодже релами / Ukraińskie studia teatralne w pierwszych trzech dekadach XX wieku. Praca z materiałami źródłowymi

WALERY BUTEWICZ ● 73

Stosunek Zbigniewa Herberta do psychoanalizy

DARIUSZ PIECHOTA ● 85

Reaktywacje dystopii w najnowszej literaturze popularnej. Na marginesie lektury powieści Margaret Atwood i Ignacego Karpowicza

CEZARY ROSIŃSKI ● 101

Preposteryjność sytuacji przestrzennej w Ziarnie prawdy Zygmunta Miłoszewskiego

WOKÓŁ SŁÓW

EWA SZKUDLAREK-ŚMIECHOWICZ ● 111

Leksem seksualizacja w systemie polszczyzny i dyskursie publicznym 2019 roku

PIOTR KŁADOCZNY ● 129

Rama interpretacyjna dotyku w języku polskim

KATARZYNA WĘGOROWSKA ● 141

Językowe i kulturologiczne wyróżniki kresowych kulinariów utrwalone w wybranych regionalnych opracowaniach o Ziemi Lubuskiej

JOANNA GORZELANA ● 149

Literatura popularna jako źródło wiedzy specjalistycznej. Leksyka medyczna w serii „Medical Romance”

REGIONALIA LUBUSKIE

PREZENTACJE

MARIA JAZOWNIK, LESZEK JAZOWNIK ● 169

Profesor Maria Januszewicz

JOANNA WAWRYK ● 179

Profesor Anna Szóstak

PRZEGLĄDY I OMÓWIENIA

MAGDALENA STECIĄG ● 193

Jubileusz Profesora Mariana Bugajskiego

MIROSŁAWA SZOTT (wywiad) ● 195

Krótko, ale rozkosznie. Rozmowa z Jackiem Uglikiem

ROBERT RUDIAK ● 197

Szli na zachód literaci…

JOANNA KAPICA-CURZYTEK ● 203

Ucząc się akceptować przeszłość

MATEUSZ JAMROZ ● 207

Narożnik

KATARZYNA BARTOSIAK, KAMIL BANASZEWSKI ● 211

Bibliografia lubuskiej polonistyki akademickiej za rok 2019

KATARZYNA GRABIAS-BANASZEWSKA ● 225

Zielonogórskie spotkania polonistyczne w latach 2018­2019

POEZJA I PROZA

JACEK UGLIK ● 233

[Wiersze]

KONRAD WOJTYŁA ● 235

[Wiersze]

MARCIN MIELCAREK ● 237

Mizeria w misce z Ikei

Autorzy numeru ● 245

Information

Published on:
21.05.2021
Pages:
245
Added on:
21 June 2021; 20:17 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
21 June 2021; 20:17 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.