Polish Studies Bulletin

News

Gone
Added on: 12.10.2019

Zmarł historyk literatury prof. Andrzej Z. Makowiecki

Zmarł historyk literatury prof. Andrzej Z. Makowiecki - poinformował w piątek w nocy Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor był cenionym historykiem literatury i kultury drugiej połowy XIX w.

Pixabay

Prof. Makowiecki urodził się 5 maja 1939 r. w Warszawie. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, tam też obronił pracę doktorską „Artysta jako bohater literacki prozy Młodej Polski”.

Od 1969 roku pracował w Filii UW w Białymstoku. W 1980 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Trzy legendy literackie. Przybyszewski - Witkacy – Gałczyński”. Zajmował się historią literatury okresu pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.

Od 1982 r. pracował na UW w Warszawie – początkowo jako kierownik Zakładu Historii Literatury Okresu Pozytywizmu i Młodej Polski, następnie prodziekan do spraw studenckich i dyrektor Instytutu Literatury Polskiej UW. W 1988 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1995 tytuł profesora zwyczajnego. Na UW przeszedł na emeryturę w 2005 r.

Prof. Makowiecki od 1979 pracował także w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie (m.in. jako dziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze).  Był również przewodniczącym Zespołu Nauk Humanistycznych w Komisji Ekspertów przy Ministrze Edukacji Narodowej (1995-2001) oraz członkiem Rady Akademii Artes Liberales (2005-2010). Od 1996 do 2003 był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN.

W latach 2004-2006 był jurorem Nagrody Nike.

Prof. Makowiecki jest autorem książek: „Młodopolski portret artysty” (1971), „Tadeusz Żeleński (Boy)” (1974), „Trzy legendy literackie Przybyszewski – Witkacy – Gałczyński” (1980), „Młoda Polska” (1981), „Wokół modernizmu. Szkice” (1985), „Słownik postaci literackich” (2000), „Warszawskie kawiarnie literackie” (2013). Jest także autorem lub współautorem kilku podręczników literatury dla liceów i studentów polonistyki.

O śmierci profesora poinformował w mediach społecznościowych Wydział Polonistyki UW. „Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. Andrzeja Z. Makowieckiego, cenionego historyka literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku, wieloletniego pracownika warszawskiej polonistyki, wychowawcy i mistrza kilku pokoleń badaczy literatury” – napisano na profilu Wydziału.

Information

See also

18.11.2019
Competition

W niedzielę V Gala Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego

Już po raz piąty 24 listopada zostanie wybrana najlepsza w Polsce książka z zakresu nauk humanistycznych.

18.11.2019
Scholarship

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznane

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 211 stypendiów na łączną kwotę ponad 40 mln złotych. Przyznano 7 stypendiów dla reprezentantów literaturoznawstwa, 6 dla wybitnych językoznawców, 4 w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.

13.11.2019
Announcement

Rekrutacja nauczycieli polonistów (ORPEG)

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli: polonistówdo pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.  

11.11.2019
Journal

Horror(y) dzieciństwa i dojrzewania

Pojęcie horroru stosowane jest w literaturoznawstwie i filmoznawstwie jako kategoria genologiczna. Jako kategoria estetyczna bywa z kolei odnoszone do rozmaitych tekstów kultury: utworów literackich, komiksów, filmów i seriali, ale też spektakli teatralnych czy gier wideo. Anita Has-Tokarz w monografii Horror w literaturze współczesnej i filmie (2010) uznaje go wręcz za kategorię „oznaczającą efekt [przerażenia], jaki tekst [kultury] wywiera na odbiorcy” (s. 51). Trzeci numer „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” chcielibyśmy poświęcić związkom dzieciństwa i dojrzewania z horrorem – pojmowanym we wszystkich wskazanych znaczeniach – widocznym w trzech obszarach problemowych.

11.11.2019
Award

Nagroda Amerykańskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literackich (American Literary Translators Association, ALTA) za 2019 rok w dziedzinie poezji dla Billa Johnstona za przekład Pana Tadeusza.

Laureatem Narodowej Nagrody Tłumaczeniowej w kategorii Poezja, przyznawanej  przez Amerykańskie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury (ALTA),  został w tym roku  Bill Johnston za tłumaczenie Pana Tadeusza. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa  Archipelago Books.    

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.