Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

dr hab. Bartłomiej Szleszyński

Dr hab., profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Nowej Panoramy Literatury Polskiej oraz Sekcji Edycji i Monografii Cyfrowych CHC, odpowiedzialnych za stworzenie i działanie NPLP.PL, platformy do publikacji naukowych kolekcji i monografii cyfrowych oraz TEI Panorama, platformy do naukowych edycji cyfrowych.

Główne zainteresowania badawcze to literatura drugiej połowy XIX wieku, dyskurs kolonialny w kulturze dziewiętnastowiecznej, literacki sarmatyzm, literaturoznawstwo cyfrowe i naukowe edytorstwo cyfrowe. Autor książek Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego; Non omnis moriar? Bolesław Prus, wiek XIX i opowieści współczesne, redaktor naukowy książek: Przerabianie XIX wiekuRealiści, realizm, realność, Sienkiewicz ponowoczesny.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.