Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 03.12.2023
Literature studies

Panorama literaturoznawstwa cyfrowego

Prace zebrane w tym tomie pomyślane są w taki sposób, by oddać “mądrość etapu”, czyli zebrać nasze zbiorowe doświadczenie i sproblematyzować je w kontekście ogólnych przemian w badaniach literackich. Nie jest naszym celem kronikarstwo czy raportowanie prac własnych, tylko głębsza refleksja nad transformacją literaturoznawstwa widzianą od strony warsztatu. Dlatego też głównym motywem tego zbioru jest rekonfiguracja prac literaturoznawczych i ich transformacja infrastrukturalna. Słowem, rozpoznajemy, że komponent cyfrowy naszych działań nie jest tylko miłym dodatkiem czy nowoczesnym ułatwieniem w codziennej pracy, lecz przekształca wszystkie etapy procesu badawczego.

Kolejne części tego tomu problematyzują ten główny wątek z różnych perspektyw. Najpierw przyglądamy się cyfrowej transformacji zasobów i gatunków swoistych dla dyscypliny (monografie, edycje, biografie, słowniki…), analizując przemiany ich funkcji w procesie badawczym. W drugiej części skupiamy się na nowych kompetencjach niezbędnych do posługiwania się cyfrowymi metodami i narzędziami. Ostatnia grupa tekstów poświęcona jest przemianom systemowym wynikłym z transformacji cyfrowej literaturoznawstwa. 

(Ze Wstępu Macieja Maryla)

Koncepcja merytoryczna i redakcja naukowa: Maciej Maryl, Bartłomiej Szleszyński, Tomasz Umerle, Marta Błaszczyńska
Autorstwo tekstów: Marta Błaszczyńska, Beata Koper, Maciej Maryl, Anna Mędrzecka-Stefańska, Konrad Niciński, Krzysztof Opaliński, Patrycja Potoniec, Paweł Rams, Marlena Sęczek, Bartłomiej Szleszyński, Agnieszka Szulińska, Marta Świetlik, Tomasz Umerle, Mariola Wilczak, Magdalena Wnuk, Agnieszka Zalotyńska
Koncepcja struktury, funkcjonalności i mechaniki kolekcji cyfrowej: Paweł Rams, Bartłomiej Szleszyński, Kinga Kamińska, Anna Mędrzecka-Stefańska
Wprowadzanie treści i ilustracji, linkowanie: Kinga Kamińska, Anna Mędrzecka-Stefańska, Paweł Rams, Agnieszka Zalotyńska
Koordynacja prac cyfrowych: Paweł Rams, Agnieszka Zalotyńska
Koordynacja projektu: Magdalena Wnuk, Marta Świetlik
Oprawa graficzna i przetwarzanie elementów wizualnych: Agnieszka Zalotyńska
Prace programistyczne: Krzysztof Goliński, Maciej Kalczyński
Testy i korekta: Agnieszka Kuniczuk
Recenzenci: Magdalena Rembowska-Płuciennik, Jan Wieczorek
Finansowanie: Działanie jest częścią projektu „OPERAS-PL: Innowacyjna komunikacja naukowa w humanistyce. Rozwój, ewaluacja, kompetencje”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa (numer projektu: NdS/551343/2022/2022).
Licencja: Wszystkie teksty i materiały, o ile nie zaznaczono inaczej, dostępne są na licencji CC-BY 4.0.

Information

Year of publication:
2023
Added on:
3 December 2023; 21:02 (Mariola Wilczak)
Edited on:
8 December 2023; 15:51 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.