Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

dr Maciej Maryl

Fields: Nauki filologiczne
OPI ID: 251392
Kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej. Literaturoznawca, socjolog, tłumacz, autor słuchowisk. Absolwent Kolegium MISH UW (polonistyka i stosowane nauki społeczne), Akademii Artes Liberales oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Komisji Fulbrighta. Członek Kolegium Redakcyjnego „Tekstów Drugich”.

Interesuje się komunikacją literacką, nowymi mediami, piśmiennictwem multimedialnym, edytorstwem elektronicznym, humanistyką cyfrową oraz związkami technologii z kulturą. W CHC zajmuje się sekcją badawczą, a w szczególności wykorzystaniem narzędzi literaturoznawczych do badania nowych form piśmiennictwa elektronicznego (np. blogów).

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.