Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 20.10.2019
Others

How to Facilitate Cooperation between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions. Guidelines

The overall objective of this report is to support collaboration between humanities researchers (literary and cultural studies, history, arts) on the one hand, and cultural heritage institutions on the other, by raising awareness about the possibilities for reusing heritage resources in academic settings and increasing the visibility of online heritage collections.

This publication aims to provide both cultural heritage institutions and researchers with know-how, examples of good practice which will enable and strengthen collaboration between both sides, and enable a greater circulation and reuse of heritage resources within the academic field.

This document was prepared during a hands-on workshop for representatives of the European academic community and heritage professionals who are working to share their collections online in order to promote digital methods and the academic reuse of heritage content. We engaged humanities researchers who expressed an interest in exploring digitised cultural resources, and heritage professionals who create internal institutional policies for providing access and sharing resources online. The workshop took place at the Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences in Warsaw (Poland) on 19–20 June 2018. Invited experts included Natalie Harrower (Digital Repository of Ireland), Mark Sweetnam (Trinity College Dublin), David Brown (Trinity College Dublin), and Marcin Werla (Poznań Supercomputing and Networking Center). Twelve participants from various European countries were recruited through an open call for contributors (they are listed as co-authors of this document). The workshop participants explored the main problems associated with heritage reuse in the context of their expertise and later translated those discussions into this document through a ‘book-sprint,’ which was facilitated by Kamil Śliwowski. The workshop and the preparation of the guidelines were funded by a DARIAH Theme 2017 grant, which was awarded for the project ‘Facilitating Cooperation Between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions,’ jointly proposed by the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Trinity College Dublin, and Creative Commons Polska.

Information

See also

15.07.2019
Literature studies

Romantyczne cykle liryczne (Sonety krymskie — Vade-mecum — Les Fleurs du mal)

Author/Editor: Grzegorz Igliński

Praca prezentuje wybrane wiersze z trzech słynnych cykli poetyckich: Sonetów krymskich Adama Mickiewicza, Vade-mecum Cypriana Norwida i Kwiatów zła Charles’a Baudelaire’a. Napięcie między „ja” i światem przyjmuje w tych tekstach postać konfrontacji uświadamiającej własną inność czy wyobcowanie. Można zaobserwować współobecność kilku form świadomości: a) ukierunkowaną na świat zewnętrzny; b) ukierunkowaną na świat wewnętrzny podmiotu; c) wychylającą się ku jakiejś tajemniczej pozaświatowej sferze bytu. Wiąże się z tym poszukiwanie ratunku dla własnego „ja”. Poznając otaczającą rzeczywistość lub doświadczając transcendencji, romantyczny bohater poznaje głównie samego siebie i swoją sytuację w bycie.

18.07.2019
Literature studies

BRONISŁAWA WALIGÓRSKA LISTY Z CYTADELI 1886

Author/Editor: Monika Rudaś-Grodzka

Pierwszy tom z serii edycji dokumentów osobistych "Archiwum Kobiet".

21.10.2019
Others

Architektura wyobrażona. 80 lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

Author/Editor: Justyna Gorzkowicz

„Publikacja ta (...) nie ma wyłącznie charakteru jednej z ksiąg gratulacyjno-pamiątkowych, jakie skladają się zwykle na literackie zaplecze jubileuszu (...) Struktura książki unaocznia, w jaki sposób przeszłość i teraźniejszość emigracji splatają się w dziele Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, jak wspól określają jego tożsamość.” – ze wstępu Elizy Kąckiej

21.01.2020
Anthropology of culture

(Nie)smak w tekstach kultury XIX-XXI wieku

Author/Editor:

Książka udanie wpisuje się w coraz szerszy nurt opracowań, dla których osią, pretekstem i głównym tematem jest antropologicznie rozumiana kategoria „pożywienia” oraz związane z nią konotacje.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.