Polish Studies Newsletter

Person

07.10.2019

dr hab. Marek Bernacki

OPI ID: 130412

Marek Bernacki, dr hab., prof. ATH, przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo, prof. nadzwyczajny w Katedrze Polonistyki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

Zob. także wywiad w "Biuletynie Polonistycznym": "Otwarcie się na to, co nie jest mną". Spotkania i relacje Miłosza i Bernackiego [dot. monografii Marka Bernackiego Miłosz. Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne]

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.