Polish Studies Newsletter

Person

19.12.2019

mgr Ołesia Sływyńska

Fields: Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka, Językoznawstwo
Od 2015 r. pracuje jako asystent w Katedrze Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki.

Prowadzi zajęcia ze składni współczesnego języka polskiego, historii języka polskiego oraz praktycznej nauki języka polskiego jako obcego.

Zainteresowania naukowe: gramatyka współczesnego języka polskiego, historia języka polskiego, glottodydaktyka.

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.