Polish Studies Newsletter

Person

20.04.2022

mgr Zhen Zhao

Fields: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
Obecnie jest wykładowczynią języka polskiego na Szanghajskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. Prowadzi zajęcia z podstawowego języka polskiego I i II.

W latach 2014-2018 studiowała polonistykę na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych i później w latach 2018-2021 odbywała studia magisterskie na tym samym uniwersytecie. Podczas studiów dwa razy odbywała staż językowy na polskich uniwersytetach: Uniwersytecie Jagiellońskim (rok akademicki 2015/2016) i Uniwersytecie Śląskim (drugi semestr roku akademickiego 2018/2019), podczas którego podjęła podmioty glottodydaktyczne nauczania jpjo. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.