Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 25.05.2015

Dwudziestolecie homoseksualne 1918–1939

Institutions:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Lead institution)
Participants:
Fields:
Bibliologia i informatologia
Target groups:
PhD Students
Deadline:
1.04.2014-30.06.2017

Celem badań jest analiza tematu homoseksualności w kulturze dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym  uwzględnieniem literatury i filmu (ale nie tylko); znaczna część tekstów korzysta z szeroko rozumianego instrumentarium genderowego.

Information

Contact:
sioma@umk.pl
Added on:
25 May 2015; 13:03 (Magdalena Bizior-Dombrowska)
Edited on:
17 August 2017; 20:38 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.