Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 25.05.2015

Kobiece Dwudziestolecie 1918–1939

Institutions:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Lead institution)
Participants:
Fields:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Target groups:
Independent academics
Deadline:
2.12.2013-31.12.2015

Celem projektu jest rewaluacja i poszerzanie dotychczasowych badań nad problematyką związaną z kobiecością w dwudziestoleciu międzywojennym. W zamierzeniu był to szerszy projekt, dotyczący nie tylko kobiet i kobiecości, ale obejmujący również homoseksualność. Jego fazą wstępną miały być dwie konferencje, z których do skutku doszła jedynie jedna, właśnie Kobiece dwudziestolecie 1918–1939 (nie doszła natomiast Homoseksualność polska 1918–1989). Obecnie redagowana jest książka, w której znajdą się nie tylko referaty konferencyjne, w znacznej mierze poświęcone literaturze kobiecej, ale również kulturze homofilnej Berlina do roku 1933, dyskusji na temat przerywania ciąży, pamiętnikarstwu kobiet ze wsi itp. Problematyka powyższa umożliwia stosowanie różnych metodologii, choć, jak łatwo się domyślić, znaczna część tekstów korzysta z szeroko rozumianego instrumentarium genderowego.   

Information

Contact:
sioma@umk.pl
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.